Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
start [2019/10/11 18:46]
Václav Cvrček [Manuálové stránky aplikací ČNK]
start [2019/10/14 16:41]
Jan Kocek [Manuálové stránky aplikací ČNK]
Řádek 68: Řádek 68:
  
 ==== Manuálové stránky aplikací ČNK ==== ==== Manuálové stránky aplikací ČNK ====
- 
-{{:calc-diamant.png?nolink|}} 
- 
-{{:wag-logo_cs.png?nolink|}} 
  
 <HTML> <HTML>
 <table class="apps"> <table class="apps">
 <tr><td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:kontext:index"><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/kontext_start.png" height=50 /></a></td> <tr><td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:kontext:index"><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/kontext_start.png" height=50 /></a></td>
 +<td><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/puntik.png" height=10 /></td>
 +<td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:wag"><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/wag-logo_cs.png" height=36 /></a></td>
 +</tr>
 +</table>
 +
 +<table class="apps">
 +<tr>
     <td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:syd"><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/syd_start.png" height=50 /></a></td>     <td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:syd"><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/syd_start.png" height=50 /></a></td>
 +    <td><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/puntik.png" height=10 /></td>
     <td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:treq"><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/treq_start.png" height=50 /></a></td>     <td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:treq"><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/treq_start.png" height=50 /></a></td>
 +        <td><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/puntik.png" height=10 /></td>
     <td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:kwords"><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/kwords_start.png" height=50 /></a></td>     <td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:kwords"><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/kwords_start.png" height=50 /></a></td>
-    <td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:morfio"><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/morfio_start.png" height=50 /></a></td></tr>+        <td><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/puntik.png" height=10 /></td> 
 +    <td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:morfio"><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/morfio_start.png" height=50 /></a></td> 
 +        <td><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/puntik.png" height=10 /></td> 
 +    <td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:calc"><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/Calc_logotyp.png" height=50 /></a></td> 
 +    </tr>
 </table> </table>
 </HTML> </HTML>