Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
start [2016/09/26 15:15]
Václav Cvrček [Uživatelská podpora]
start [2019/10/14 16:41]
Jan Kocek [Manuálové stránky aplikací ČNK]
Řádek 42: Řádek 42:
 <html><br/></html> <html><br/></html>
  
-Projekt [[http://www.korpus.cz|Český národní korpus]] byl založen v roce 1994, aby vytvářel a zpřístupňoval rozsáhlá jazyková data pro výuku a výzkum ve formě elektronických [[pojmy:korpus|korpusů]]. V současné době zajišťuje přístup k více než třem miliardám [[pojmy:pozice|slov]] uspořádaných v korpusech [[pojmy:synchronni|synchronních]] i [[pojmy:diachronni|diachronních]], [[cnk:struktura#korpusy_mluvene|mluvených]] i [[cnk:struktura#korpusy_psane_soucasne_cestiny_rada_syn|psaných]], [[pojmy:paralelni|paralelních]] i [[cnk:struktura#jednojazycne|jednojazyčných]]. Pro práci s nimi vyvíjí i [[https://wiki.korpus.cz/doku.php/start_new#manualove_stranky_aplikaci_cnk|specializované nástroje]].+Projekt [[http://www.korpus.cz|Český národní korpus]] byl založen v roce 1994, aby vytvářel a zpřístupňoval rozsáhlá jazyková data pro výuku a výzkum ve formě elektronických [[pojmy:korpus|korpusů]]. V současné době zajišťuje přístup k více než třem miliardám [[pojmy:pozice|slov]] uspořádaných v korpusech [[pojmy:synchronni|synchronních]] i [[pojmy:diachronni|diachronních]], [[cnk:struktura#korpusy_mluvene|mluvených]] i [[cnk:struktura#korpusy_psane_soucasne_cestiny_rada_syn|psaných]], [[pojmy:paralelni|paralelních]] i [[cnk:struktura#jednojazycne|jednojazyčných]].
  
 Projekt ČNK provozují zejména pracovníci dvou ústavů [[http://www.ff.cuni.cz|FF UK]]: [[http://ucnk.ff.cuni.cz|Ústavu Českého národního korpusu]] a [[http://utkl.ff.cuni.cz|Ústavu teoretické a komputační lingvistiky]]. Na sběru materiálů a koordinaci dílčích činností se ovšem kromě toho podílejí i více než dvě stovky externistů z celé ČR. Projekt ČNK provozují zejména pracovníci dvou ústavů [[http://www.ff.cuni.cz|FF UK]]: [[http://ucnk.ff.cuni.cz|Ústavu Českého národního korpusu]] a [[http://utkl.ff.cuni.cz|Ústavu teoretické a komputační lingvistiky]]. Na sběru materiálů a koordinaci dílčích činností se ovšem kromě toho podílejí i více než dvě stovky externistů z celé ČR.
Řádek 72: Řádek 72:
 <table class="apps"> <table class="apps">
 <tr><td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:kontext:index"><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/kontext_start.png" height=50 /></a></td> <tr><td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:kontext:index"><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/kontext_start.png" height=50 /></a></td>
 +<td><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/puntik.png" height=10 /></td>
 +<td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:wag"><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/wag-logo_cs.png" height=36 /></a></td>
 +</tr>
 +</table>
 +
 +<table class="apps">
 +<tr>
     <td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:syd"><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/syd_start.png" height=50 /></a></td>     <td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:syd"><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/syd_start.png" height=50 /></a></td>
 +    <td><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/puntik.png" height=10 /></td>
     <td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:treq"><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/treq_start.png" height=50 /></a></td>     <td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:treq"><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/treq_start.png" height=50 /></a></td>
 +        <td><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/puntik.png" height=10 /></td>
     <td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:kwords"><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/kwords_start.png" height=50 /></a></td>     <td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:kwords"><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/kwords_start.png" height=50 /></a></td>
-    <td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:morfio"><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/morfio_start.png" height=50 /></a></td></tr>+        <td><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/puntik.png" height=10 /></td> 
 +    <td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:morfio"><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/morfio_start.png" height=50 /></a></td> 
 +        <td><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/puntik.png" height=10 /></td> 
 +    <td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:calc"><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/Calc_logotyp.png" height=50 /></a></td> 
 +    </tr>
 </table> </table>
 </HTML> </HTML>