Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
seznamy:tagy [2022/01/05 17:52]
Václav Cvrček [1. pozice: Slovní druh]
seznamy:tagy [2022/04/18 18:32] (aktuální)
Jan Křivan
Řádek 63: Řádek 63:
   - [[seznamy:tagy#pozice_15_-_varianta_stylovy_priznak|Varianta (stylový příznak)]]   - [[seznamy:tagy#pozice_15_-_varianta_stylovy_priznak|Varianta (stylový příznak)]]
  
-==== 1. pozice: Slovní druh ====+==== Pozice Slovní druh ====
  
 Označuje hlavní slovní druh, víceméně podle obvyklého schématu známého z českých gramatik včetně školních (viz tabulka v následujícím oddíle): N (substantivum), A (adjektivum), P (zájmeno), C (číslovka), V (sloveso), D (adverbium), R (předložka), J (spojka), T (částice), I (citoslovce). Přiřazení i těchto hlavních slovních druhů je však řízeno především potřebami konzistentnosti další analýzy přirozeného jazyka. Proto je možné, že v některých případech (zejména tehdy, kdy se gramatiky a slovníky v určení slovního druhu neshodují nebo uvádějí jiné rozdělení na významy slova) nemusí být zařazení zcela „tradiční“. Mezi slovní druhy se vedle tradičních slovních druhů dále řadí segment (S), zkratka (B), cizí slovo (F), interpunkce (Z) a neznámý slovní druh (X). Označuje hlavní slovní druh, víceméně podle obvyklého schématu známého z českých gramatik včetně školních (viz tabulka v následujícím oddíle): N (substantivum), A (adjektivum), P (zájmeno), C (číslovka), V (sloveso), D (adverbium), R (předložka), J (spojka), T (částice), I (citoslovce). Přiřazení i těchto hlavních slovních druhů je však řízeno především potřebami konzistentnosti další analýzy přirozeného jazyka. Proto je možné, že v některých případech (zejména tehdy, kdy se gramatiky a slovníky v určení slovního druhu neshodují nebo uvádějí jiné rozdělení na významy slova) nemusí být zařazení zcela „tradiční“. Mezi slovní druhy se vedle tradičních slovních druhů dále řadí segment (S), zkratka (B), cizí slovo (F), interpunkce (Z) a neznámý slovní druh (X).
Řádek 69: Řádek 69:
 Nové slovní druhy S, B a F jsou představeny na stránce [[cnk:syn2020:tag|morfologické značkování SYN2020]]. Nové slovní druhy S, B a F jsou představeny na stránce [[cnk:syn2020:tag|morfologické značkování SYN2020]].
  
-==== 2. pozice: Detailní určení slovního druhu ====+==== Pozice Detailní určení slovního druhu ====
  
 Detailní určení slovního druhu slouží především k zachycení dalších relevantních morfologických kategorií, které jsou uvedeny na dalších pozicích (ne vždy však jednoznačně). Ze znaku použitého pro detailní určení slovního druhu je možné vyvodit hlavní slovní druh (s tou výjimkou, že teoreticky každý znak může vedle svého hlavního slovního druhu značit i proměnné slovní druhy B (zkratka) a S (segment, přesněji sufixoid). Detailní určení slovního druhu slouží především k zachycení dalších relevantních morfologických kategorií, které jsou uvedeny na dalších pozicích (ne vždy však jednoznačně). Ze znaku použitého pro detailní určení slovního druhu je možné vyvodit hlavní slovní druh (s tou výjimkou, že teoreticky každý znak může vedle svého hlavního slovního druhu značit i proměnné slovní druhy B (zkratka) a S (segment, přesněji sufixoid).