Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
seznamy:srovnavaci_seznamy [2016/09/14 13:20]
Michal Křen [Jak citovat srovnávací frekvenční seznamy]
seznamy:srovnavaci_seznamy [2016/09/14 14:18] (aktuální)
Michal Křen [Download]
Řádek 64: Řádek 64:
 ===== Download ===== ===== Download =====
  
-**Důležité upozornění**: tato stránka byla aktualizována v září 2016. Jedním z důvodů bylo přidání dat z korpusu SYN2015 k datům z korpusů SYN2000, SYN2005 a SYN2010 tak, aby tyto seznamy usnadňovaly studium změn, kterými čeština v poslední době prošla. Přidání korpusu SYN2015 si však (z důvodů uvedených na začátku textu) vyžádalo přepracování seznamů na základě nově zveřejněného korpusu SYN verze 4, takže musely být aktualizovány všechny soubory nabízené ke stažení včetně seznamů pro SYN2000, SYN2005 a SYN2010. Tato aktualizace odráží vylepšení anotace (zvl. přepracovanou [[cnk:​klasifikace_textu_syn2015|klasifikaci textů]]) a nástrojů použitých ke zpracování korpusů (zvl. morfologické analýzy a desambiguace),​ které tak nyní jsou i pro starší korpusy na úrovni korpusu SYN2015. Důsledkem všech těchto nutných změn však je, že **nové seznamy nejsou srovnatelné s původními** staženými z této stránky před její aktualizací!+**Upozornění**: tato stránka byla aktualizována v září 2016. Jedním z důvodů bylo přidání dat z korpusu SYN2015 k datům z korpusů SYN2000, SYN2005 a SYN2010 tak, aby tyto seznamy usnadňovaly studium změn, kterými čeština v poslední době prošla. Přidání korpusu SYN2015 si však (z důvodů uvedených na začátku textu) vyžádalo přepracování seznamů na základě nově zveřejněného korpusu SYN verze 4, takže musely být aktualizovány všechny soubory nabízené ke stažení včetně seznamů pro SYN2000, SYN2005 a SYN2010. Tato aktualizace odráží vylepšení anotace (zvl. přepracovanou [[cnk:​klasifikace_textu_syn2015|klasifikaci textů]]) a nástrojů použitých ke zpracování korpusů (zvl. morfologické analýzy a desambiguace),​ které tak nyní jsou i pro starší korpusy na úrovni korpusu SYN2015. Důsledkem všech těchto nutných změn však je, že **nové seznamy nejsou srovnatelné s původními** staženými z této stránky před její aktualizací!
  
 Souhrn novinek ve srovnávacích frekvenčních seznamech ze záři 2016: Souhrn novinek ve srovnávacích frekvenčních seznamech ze záři 2016: