Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
seznamy:proc [2015/12/17 16:05]
Václav Cvrček
seznamy:proc [2015/12/18 16:38] (aktuální)
Václav Cvrček
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Atribut proc ====== ====== Atribut proc ======
  
-Poziční [[pojmy:​atributy_pozicni|atribut]] ''​proc''​ informuje ​uživatele ​o tom, jaký nástroj byl použit v konečné fázi morfologické [[pojmy:​desambiguace|disambiguace]]. Podle spolehlivosti nástroje je pak možné odhadovat, jak důvěryhodná je daná značka. Atribut se používá v korpusech řady SYN (poprvé v [[cnk:​syn2015|SYN2015]]).+Poziční [[pojmy:​atributy_pozicni|atribut]] ''​proc''​ informuje o tom, jaký nástroj byl použit v konečné fázi morfologické [[pojmy:​desambiguace|disambiguace]]. Podle spolehlivosti nástroje je pak možné odhadovat, jak důvěryhodná je daná značka. Atribut se používá v korpusech řady SYN (poprvé v [[cnk:​syn2015|SYN2015]]).
  
 Atribut ''​proc''​ nabývá těchto hodnot: Atribut ''​proc''​ nabývá těchto hodnot:
Řádek 9: Řádek 9:
   * R: disambiguaci provedl pravidlový komponent, jehož chybovost je obecně velmi nízká (např. některé výskyty víceznačných tvarů //černá, kašlem, podle// apod.)   * R: disambiguaci provedl pravidlový komponent, jehož chybovost je obecně velmi nízká (např. některé výskyty víceznačných tvarů //černá, kašlem, podle// apod.)
   * T: disambiguaci provedl stochastický [[pojmy:​tag|tagger]] (ostatní případy)   * T: disambiguaci provedl stochastický [[pojmy:​tag|tagger]] (ostatní případy)
 +
 +Uplatnění jednotlivých značek na všech [[pojmy:​pozice|pozicích]] korpusu SYN2015 (vč. interpunkce) shrnuje následující tabulka:
 +^ proc ^ Abs. četnost ^ Podíl ^
 +| M | 25 684 993 | 21,3 % |
 +| D | 19 909 922 | 16,5 % |
 +| R | 48 460 663 | 40,1 % |
 +| T | 26 693 137 | 22,1 % |
 +
 +