Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
seznamy:prehled_entit_pouzitych_v_korpusech_cnk [2015/12/18 16:31]
Václav Cvrček
seznamy:prehled_entit_pouzitych_v_korpusech_cnk [2015/12/18 16:31] (aktuální)
Václav Cvrček
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Přehled entit použitých v korpusech ČNK ====== ====== Přehled entit použitých v korpusech ČNK ======
  
-Entity se používají v situacích, kdy je třeba ve zdrojovém textu nahradit nějaký speciální znak, symbol nebo celý úsek textu. Vedle standardizovaných [[wp>List_of_XML_and_HTML_character_entity_references|html entit]] se v korpusech ČNK (zejm. u těch vydaných ed [[cnk:syn2015|SYN2015]]) používají i entity specifické (označeny v tabulce). Zavedená konvence psaní entit počítá s tím, že entita začíná znakem ampersandu (&) a končí středníkem (;).+Entity se používají v situacích, kdy je třeba ve zdrojovém textu nahradit nějaký speciální znak, symbol nebo celý úsek textu. Vedle standardizovaných [[wp>List_of_XML_and_HTML_character_entity_references|html entit]] se v korpusech ČNK (zejm. u těch předcházejících korpusu [[cnk:syn2015|SYN2015]]) používají i entity specifické (označeny v tabulce). Zavedená konvence psaní entit počítá s tím, že entita začíná znakem ampersandu (&) a končí středníkem (;).
  
 ^ Entita ^ Realizace ^ ^ Entita ^ Realizace ^