Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
seznamy:prehled_entit_pouzitych_v_korpusech_cnk [2014/11/05 13:15]
Václav Cvrček
seznamy:prehled_entit_pouzitych_v_korpusech_cnk [2015/12/18 16:31] (aktuální)
Václav Cvrček
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Přehled entit použitých v korpusech ČNK ====== ====== Přehled entit použitých v korpusech ČNK ======
  
-Entity se používají v situacích, kdy je třeba ve zdrojovém textu nahradit nějaký speciální znak, symbol nebo celý úsek textu. Vedle standardizovaných [[wp>List_of_XML_and_HTML_character_entity_references|html entit]] se v korpusech ČNK používají i entity specifické (označeny v tabulce). Zavedená konvence psaní entit počítá s tím, že entita začíná znakem ampersandu (&) a končí středníkem (;).+Entity se používají v situacích, kdy je třeba ve zdrojovém textu nahradit nějaký speciální znak, symbol nebo celý úsek textu. Vedle standardizovaných [[wp>List_of_XML_and_HTML_character_entity_references|html entit]] se v korpusech ČNK (zejm. u těch předcházejících korpusu [[cnk:syn2015|SYN2015]]) používají i entity specifické (označeny v tabulce). Zavedená konvence psaní entit počítá s tím, že entita začíná znakem ampersandu (&) a končí středníkem (;).
  
 ^ Entita ^ Realizace ^ ^ Entita ^ Realizace ^
Řádek 22: Řádek 22:
 | &formula;  | označuje místo, kde byl v textu vypuštěný vzorec (ČNK)  | | &formula;  | označuje místo, kde byl v textu vypuštěný vzorec (ČNK)  |
 | γ  | řecké písmeno gama: γ  | | γ  | řecké písmeno gama: γ  |
-| ≥  | větší než: ≥  |+| ≥  | větší než nebo rovno: ≥  |
 | ¡  | převrácený vykřičník: ¡  | | ¡  | převrácený vykřičník: ¡  |
 | ∞  | nekonečno: ∞  | | ∞  | nekonečno: ∞  |
Řádek 29: Řádek 29:
 | ï  | ï  | | ï  | ï  |
 | κ  | řecké písmeno kapa: κ  | | κ  | řecké písmeno kapa: κ  |
-| ≤  | menší než: ≤  |+| ≤  | menší než nebo rovno: ≤  |
 | &let;  | neznámé písmeno (ČNK)  | | &let;  | neznámé písmeno (ČNK)  |
 | µ  | mikro: µ  | | µ  | mikro: µ  |