Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
seznamy:pravidla_ksk [2015/01/21 17:34]
Václav Cvrček (admin) Links adapted because of a move operation
seznamy:pravidla_ksk [2017/04/21 09:09] (aktuální)
Michal Škrabal [Pravidla pro přepis dopisů]
Řádek 33: Řádek 33:
 Text byl přepisován kontinuálně,​ pouze začátek a konec dopisu byl označován znakem ## a začátek odstavce znakem # (v [[cnk:​ksk-dopisy|KSK]] nahrazeno [[pojmy:​atributy_strukturni|strukturními značkami]] ''<​doc>'',​ ''<​p>''​). Jako odstavec byly značeny i samostatné řádky v nadpisových a ukončovacích částech dopisu; začátek jednotlivých stránek se označoval jako odstavec, pokud tomu odpovídalo obsahové členění textu. Interpunkční znaménka se oddělovala mezerami po obou stranách (kromě případů řetězení interpunkčních znaků, které se od sebe neoddělovaly),​ pouze tečky za zkratkami byly ponechány bez mezer. Nečitelný text byl nahrazován třemi pomlčkami <​nowiki>​---</​nowiki>​ a do složených závorek se uvedl počet nečitelných slov. Např.: {následují 4 nečitelná slova} <​nowiki>​---</​nowiki>​. Do složených závorek se zapisovaly také jiné komentáře přepisovatele,​ např. upozornění na typ písma (v přepisu nebyly typy písma rozlišovány),​ na připojený obrázek apod. Např.: {následující tři slova psána kurzivou}. Text byl přepisován kontinuálně,​ pouze začátek a konec dopisu byl označován znakem ## a začátek odstavce znakem # (v [[cnk:​ksk-dopisy|KSK]] nahrazeno [[pojmy:​atributy_strukturni|strukturními značkami]] ''<​doc>'',​ ''<​p>''​). Jako odstavec byly značeny i samostatné řádky v nadpisových a ukončovacích částech dopisu; začátek jednotlivých stránek se označoval jako odstavec, pokud tomu odpovídalo obsahové členění textu. Interpunkční znaménka se oddělovala mezerami po obou stranách (kromě případů řetězení interpunkčních znaků, které se od sebe neoddělovaly),​ pouze tečky za zkratkami byly ponechány bez mezer. Nečitelný text byl nahrazován třemi pomlčkami <​nowiki>​---</​nowiki>​ a do složených závorek se uvedl počet nečitelných slov. Např.: {následují 4 nečitelná slova} <​nowiki>​---</​nowiki>​. Do složených závorek se zapisovaly také jiné komentáře přepisovatele,​ např. upozornění na typ písma (v přepisu nebyly typy písma rozlišovány),​ na připojený obrázek apod. Např.: {následující tři slova psána kurzivou}.
  
-Složenými závorkami byly označeny také citátové pasáže v rozsahu věty a více. Jsou v KSK sice odhalitelné,​ ale nepodléhají běžnému vyhledávání ani statistickým analýzám, aby nezkreslovaly autentický obraz jazyka soukromé korespondence. Podobně jsou v KSK zachyceny také cizojazyčné pasáže v rozsahu věty a více. Se všemi texty v složených závorkách korpusový manažer pracuje pod značkami "​note"​ a "note text" (viz menu [[manualy:​kontext:​moznosti_zobrazeni#​atributy_struktury_a_metainformace|Možnosti zobrazení > Atributy, struktury a metainformace]]+Složenými závorkami byly označeny také citátové pasáže v rozsahu věty a více. Jsou v KSK sice odhalitelné,​ ale nepodléhají běžnému vyhledávání ani statistickým analýzám, aby nezkreslovaly autentický obraz jazyka soukromé korespondence. Podobně jsou v KSK zachyceny také cizojazyčné pasáže v rozsahu věty a více. Se všemi texty v složených závorkách korpusový manažer pracuje pod značkami "​note"​ a "note text" (viz menu [[manualy:​kontext:​moznosti_zobrazeni#​atributy_struktury_a_metainformace|Zobrazení → Korpusová nastavení]]).