Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
seznamy:pravidla_2008 [2018/08/13 15:31]
Michal Škrabal
seznamy:pravidla_2008 [2018/08/13 15:50] (aktuální)
Michal Škrabal
Řádek 11: Řádek 11:
 Hranice vět se vyznačují jen interpunkcí,​ na začátku věty je vždy malé písmeno. Větné interpunkce se užívá tak, jak je to obvyklé v textech psaných, tj. nezachycuje se přerušování věty pauzami, naopak pravopisně náležitá čárka ve větách a v souvětích je zapsána, i když se větné předěly pauzou nerealizují. Zvláštní rysy syntaktické stránky mluvených projevů (přeřeknutí,​ přerušování a změny větné perspektivy,​ přiřazování vět a větných úseků apod.) jsou zachyceny zjednodušeně,​ většinou pouze pomocí čárky. Pokud se slova opakují, jsou oddělena čárkou. Neukončené věty se označují třemi tečkami s dvojtečkou odsazenými mezerou, tedy ...: Případ, kdy je mluvčí přerušen jiným mluvčím, ale ve výpovědi později pokračuje, se v dialogu značí třemi tečkami na konci přerušené výpovědi i na začátku její navazující části. Pokud je nutné zapsat do textu poznámku nebo vysvětlivku k nějaké mimořádné situaci, užívají se k odlišení takového textu kulaté závorky. Také přerušení promluvy smíchem se zachycuje poznámkou v kulatých závorkách (//​smích//​). Úseky, které se nepodařilo při přepisu rozluštit, se vyznačují třemi krátkými pomlčkami. Přímá řeč se zaznamenává někdy běžně, tj. uvozovkami, avšak v častých případech,​ kdy není jasné, kde jsou hranice přímé řeči, je oddělena pouze čárkami bez uvozovek. Hranice vět se vyznačují jen interpunkcí,​ na začátku věty je vždy malé písmeno. Větné interpunkce se užívá tak, jak je to obvyklé v textech psaných, tj. nezachycuje se přerušování věty pauzami, naopak pravopisně náležitá čárka ve větách a v souvětích je zapsána, i když se větné předěly pauzou nerealizují. Zvláštní rysy syntaktické stránky mluvených projevů (přeřeknutí,​ přerušování a změny větné perspektivy,​ přiřazování vět a větných úseků apod.) jsou zachyceny zjednodušeně,​ většinou pouze pomocí čárky. Pokud se slova opakují, jsou oddělena čárkou. Neukončené věty se označují třemi tečkami s dvojtečkou odsazenými mezerou, tedy ...: Případ, kdy je mluvčí přerušen jiným mluvčím, ale ve výpovědi později pokračuje, se v dialogu značí třemi tečkami na konci přerušené výpovědi i na začátku její navazující části. Pokud je nutné zapsat do textu poznámku nebo vysvětlivku k nějaké mimořádné situaci, užívají se k odlišení takového textu kulaté závorky. Také přerušení promluvy smíchem se zachycuje poznámkou v kulatých závorkách (//​smích//​). Úseky, které se nepodařilo při přepisu rozluštit, se vyznačují třemi krátkými pomlčkami. Přímá řeč se zaznamenává někdy běžně, tj. uvozovkami, avšak v častých případech,​ kdy není jasné, kde jsou hranice přímé řeči, je oddělena pouze čárkami bez uvozovek.
  
-Kvůli anonymitě jsou příjmení a přezdívky kódovány, tzn. jsou vždy nahrazeny zkratkami NP za příjmení a NN za přezdívku. Na přání mluvčích mohou být kódována i křestní jména (NJ), místní názvy (NM) a další vlastní jména, např. názvy firem (NO).+Kvůli anonymitě jsou příjmení a přezdívky kódovány, tzn. jsou vždy nahrazeny zkratkami ​''​NP'' ​za příjmení a ''​NN'' ​za přezdívku. Na přání mluvčích mohou být kódována i křestní jména (''​NJ''​), místní názvy (''​NM''​) a další vlastní jména, např. názvy firem (''​NO''​).
  
 **Seznam použitého označování:​** **Seznam použitého označování:​**
Řádek 23: Řádek 23:
 | //eee// | označení samohláskových zvuků | | //eee// | označení samohláskových zvuků |
 | //(mluví ke kočce)//, //​(smích)//​ | komentář k situaci, přerušení promluvy smíchem | | //(mluví ke kočce)//, //​(smích)//​ | komentář k situaci, přerušení promluvy smíchem |
-| NP | příjmení | +''​NP'' ​| příjmení | 
-| NN | přezdívka | +''​NN'' ​| přezdívka | 
-| NJ | křestní jméno | +''​NJ'' ​| křestní jméno | 
-| NM | název místa | +''​NM'' ​| název místa | 
-| NO | ostatní vlastní jména |+''​NO'' ​| ostatní vlastní jména |
  
  
 //-- Martina Waclawičová//​ //-- Martina Waclawičová//​