Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
seznamy:parent [2015/12/15 12:45]
Tomáš Jelínek
seznamy:parent [2020/10/07 16:57] (aktuální)
Tomáš Jelínek
Řádek 1: Řádek 1:
-Parent a eparent: určení řídící tokenu+====== Atribut parent – rodič: určení řídícího tokenu ====== 
 + 
 +Syntaktický [[pojmy:atributy_pozicni|atribut]] **parent** (rodič) určuje relativní pozici řídícího tokenu v závislostní [[pojmy:syntakticka_analyza|syntaktické]] struktuře.
  
-Atribut parent (rodič) určuje relativní pozici řídícího tokenu. 
 Pozice je vyjádřena číslem: Pozice je vyjádřena číslem:
-* 0 vyjadřuje závislost na "kořeni" věty, tj. daný token je sám řídícím tokenem hlavní věty (obvykle přísudek), popř. jde o koncovou interpunkci. +  * **0** vyjadřuje závislost na "kořeni" věty, tj. daný token je sám řídícím tokenem hlavní věty (obvykle přísudek), popř. jde o koncovou interpunkci. 
-* záporná čísla (-1, -2, ...) vyjadřují, že řídící token je vlevo, číslo udává jeho vzdálenost (-1 je nejblíž vlevo, -5 je pátý vlevo ap.). +  * **záporná čísla** (-1, -2, ...) vyjadřují, že řídící token je vlevo, číslo udává jeho vzdálenost (-1 je nejblíž vlevo, -5 je pátý vlevo ap.). 
-* kladná čísla (+1, +2, ...) vyjařují, že řídící token je vpravo, číslo udává jeho vzdálenost (+1 je těsně vpravo, +5 je pátý vpravo ap.)+  * **kladná čísla** (+1, +2, ...) vyjařují, že řídící token je vpravo, číslo udává jeho vzdálenost (+1 je těsně vpravo, +5 je pátý vpravo ap.) 
 + 
 + 
 +V [[pojmy:cql|CQL]] je **před znak +** nutno doplnit **zpětné lomítko** "\", takže např. dotaz na závislosti ve vzdálenosti 2 až 4 vpravo vypadá takto: ''[parent=%%"%%\+[2-4]%%"%%]''.
  
 V následující větě jsou hodnoty atributu parent uvedeny u každého tokenu za lomítkem: V následující větě jsou hodnoty atributu parent uvedeny u každého tokenu za lomítkem:
 +
  //Okolnosti///+1 //zjišťuje///0 //tamní///+1 //policie///-2 ./0  //Okolnosti///+1 //zjišťuje///0 //tamní///+1 //policie///-2 ./0
-Řídícím tokenem celé věty je přísudek //tamní// (parent 0). Na tomto slově závisí předmět //Okolnosti// (parent +1) a podmět //policie// (parent -2). Na slově //policie// závisí přívlastek //tamní// (parent +1). Tečka na konci věty závisí na vnějším "kořeni" věty (parent 0).+ 
 +Řídícím tokenem celé věty je přísudek //zjišťuje// (parent 0). Na tomto slově závisí předmět //Okolnosti// (parent +1) a podmět //policie// (parent -2). Na slově //policie// závisí přívlastek //tamní// (parent +1). Tečka na konci věty závisí na vnějším "kořeni" věty (parent 0). 
 + 
 +Podobný je atribut [[seznamy:eparent|eparent]] (efektivní rodič), který se určuje pouze u autosémantických slov a při určování hledá nejbližší autosémantický slovní druh, přeskakuje tedy v závislostní struktuře předložky, spojky, interpunkci reprezentující apozici a koordinaci apod. 
 + 
 + --- //Tomáš Jelínek//