AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verzeObě strany příští revize
seznamy:parent [2015/12/16 13:43] Tomáš Jelínekseznamy:parent [2015/12/17 10:47] Václav Cvrček
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Atribut parent – rodič: určení řídícího tokenu ====== ====== Atribut parent – rodič: určení řídícího tokenu ======
  
-Atribut **parent** (rodič) určuje relativní pozici řídícího tokenu v závislostní syntaktické struktuře. +Syntaktický [[pojmy:atributy_pozicni|atribut]] **parent** (rodič) určuje relativní pozici řídícího tokenu v závislostní [[pojmy:syntakticka_analyza|syntaktické]] struktuře. 
-Pozice je vyjádřena číslem:\\ + 
-  * **0** vyjadřuje závislost na "kořeni" věty, tj. daný token je sám řídícím tokenem hlavní věty (obvykle přísudek), popř. jde o koncovou interpunkci.\\ +Pozice je vyjádřena číslem: 
-  * **záporná čísla** (-1, -2, ...) vyjadřují, že řídící token je vlevo, číslo udává jeho vzdálenost (-1 je nejblíž vlevo, -5 je pátý vlevo ap.).\\ +  * **0** vyjadřuje závislost na "kořeni" věty, tj. daný token je sám řídícím tokenem hlavní věty (obvykle přísudek), popř. jde o koncovou interpunkci. 
-  * **kladná čísla** (+1, +2, ...) vyjařují, že řídící token je vpravo, číslo udává jeho vzdálenost (+1 je těsně vpravo, +5 je pátý vpravo ap.)\\ +  * **záporná čísla** (-1, -2, ...) vyjadřují, že řídící token je vlevo, číslo udává jeho vzdálenost (-1 je nejblíž vlevo, -5 je pátý vlevo ap.). 
-V CQL je **před znak +** nutno doplnit **zpětné lomítko** "\", takže např. dotaz na závislosti ve vzdálenosti 2 až 4 vpravo vypadá takto: [parent="\+[2-4]"].+  * **kladná čísla** (+1, +2, ...) vyjařují, že řídící token je vpravo, číslo udává jeho vzdálenost (+1 je těsně vpravo, +5 je pátý vpravo ap.) 
 + 
 + 
 +[[pojmy:cql|CQL]] je **před znak +** nutno doplnit **zpětné lomítko** "\", takže např. dotaz na závislosti ve vzdálenosti 2 až 4 vpravo vypadá takto: ''[parent=%%"%%\+[2-4]%%"%%]''. 
 + 
 +V následující větě jsou hodnoty atributu parent uvedeny u každého tokenu za lomítkem: 
 + 
 + //Okolnosti///+1 //zjišťuje///0 //tamní///+1 //policie///-2 ./0
  
-V následující větě jsou hodnoty atributu parent uvedeny u každého tokenu za lomítkem:\\ 
- //Okolnosti///+1 //zjišťuje///0 //tamní///+1 //policie///-2 ./0\\ 
 Řídícím tokenem celé věty je přísudek //tamní// (parent 0). Na tomto slově závisí předmět //Okolnosti// (parent +1) a podmět //policie// (parent -2). Na slově //policie// závisí přívlastek //tamní// (parent +1). Tečka na konci věty závisí na vnějším "kořeni" věty (parent 0). Řídícím tokenem celé věty je přísudek //tamní// (parent 0). Na tomto slově závisí předmět //Okolnosti// (parent +1) a podmět //policie// (parent -2). Na slově //policie// závisí přívlastek //tamní// (parent +1). Tečka na konci věty závisí na vnějším "kořeni" věty (parent 0).
  
 +Podobný je atribut [[seznamy:eparent|eparent]] (efektivní rodič), který se určuje pouze u autosémantických slov a při určování hledá nejbližší autosémantický slovní druh, přeskakuje tedy v závislostní struktuře předložky, spojky, interpunkci reprezentující apozici a koordinaci ap
 +
 + --- //Tomáš Jelínek//