Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
seznamy:index [2018/08/13 15:06]
Václav Cvrček [Pravidla pro přepis]
seznamy:index [2019/04/30 16:02] (aktuální)
Michal Křen [Zdrojové texty diachronních korpusů]
Řádek 63: Řádek 63:
 | Diakorp verze 5 |  {{:​seznamy:​diakorp.ods|ods}} ​ |  {{:​seznamy:​diakorp.xlsx|xlsx}} ​ | | Diakorp verze 5 |  {{:​seznamy:​diakorp.ods|ods}} ​ |  {{:​seznamy:​diakorp.xlsx|xlsx}} ​ |
 | Diakorp verze 6 |  {{:​seznamy:​diakorp6.ods|ods}} ​ |  {{:​seznamy:​diakorp6.xlsx|xlsx}} ​ | | Diakorp verze 6 |  {{:​seznamy:​diakorp6.ods|ods}} ​ |  {{:​seznamy:​diakorp6.xlsx|xlsx}} ​ |
-| Diakon do r. 1989 |  {{:​seznamy:​diakon.ods|ods}} ​ |  {{:​seznamy:​diakon.xlsx|xlsx}} ​ |+| Diakon do r. 1989((Poznámka:​ Technická datace uvedená v tabulkách u korpusu Diakon odpovídá převážně roku vydání, u starých textů s nejistou datací a u textů z několikaletého časového rozmezí je vybrán jeden zástupný rok. Značná část textů byla do korpusu zařazena z jejich novějších edic, a po pravopisné stránce se může odchylovat od původního znění textu. Korpus Diakon tedy není spolehlivou základnou pro zkoumání vývoje pravopisu.)) ​|  {{:​seznamy:​diakon.ods|ods}} ​ |  {{:​seznamy:​diakon.xlsx|xlsx}} ​ |