Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
seznamy:genre_group [2016/01/25 11:24]
Michal Škrabal řadil bych podle abecedy, jako všude jinde
seznamy:genre_group [2016/01/25 14:30] (aktuální)
Michal Křen
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Genre_group (skupina oborů) – seznam hodnot ====== ====== Genre_group (skupina oborů) – seznam hodnot ======
  
-[[pojmy:​atributy_strukturni|Strukturní atribut]] **genre_group** se nově objevuje v korpusu [[cnk:​syn2015|SYN2015]],​ kde se vztahuje pouze na oborovou (dříve odbornou) literaturu. V rámci ​í [[seznamy:​txtype|textových typů]] SCI, PRO a POP sdružuje příbuzné disciplíny do několika tradičně vymezovaných skupin. Pro doplňující textové typy ADM a MEM pak nabývá stejnojmenných hodnot, kdežto pro beletristické a publicistické texty zůstává neurčen (X).+[[pojmy:​atributy_strukturni|Strukturní atribut]] **genre_group** se nově objevuje v korpusu [[cnk:​syn2015|SYN2015]],​ kde se vztahuje pouze na oborovou (dříve odbornou) literaturu: pro i hlavní ​[[seznamy:​txtype|textové typy]] v rámci oborové literatury (SCI, PRO a POPsdružuje příbuzné disciplíny do několika tradičně vymezovaných skupin, pro doplňující textové typy ADM a MEM pak nabývá stejnojmenných hodnot. Pro beletristické a publicistické texty zůstává neurčen (X).
  
   * FTS: formální a technické vědy   * FTS: formální a technické vědy