Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
seznamy:authsex-transsex [2015/12/17 11:12]
Lucie Chlumska vytvořeno
seznamy:authsex-transsex [2015/12/17 18:36] (aktuální)
Michal Křen
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Authsex (pohlaví autora), Transsex (pohlaví překladatele) ​seznam hodnot ======+====== Authsex (pohlaví autora), Transsex (pohlaví překladatele) ​– seznam hodnot ======
  
-[[pojmy:​atributy_strukturni|Strukturní atribut]]y **authsex** (pohlaví autora) a **transsex** (pohlaví překladatele) ​se nově objevují v korpusu [[cnk:​syn2015|SYN2015]] a mohou nabývat těchto hodnot:+[[pojmy:​atributy_strukturni|Strukturní atribut]]y **authsex** (pohlaví autora) a **transsex** (pohlaví překladatele) ​byly do korpusu [[cnk:​syn2015|SYN2015]] převzaty z korpusu [[cnk:​intercorp|InterCorp]] a mohou nabývat těchto hodnot:
  
   * F: žena   * F: žena