Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pojmy:zakovsky [2015/02/04 16:24]
Václav Cvrček vytvořeno
pojmy:zakovsky [2015/04/13 10:02] (aktuální)
Václav Cvrček [Žákovský korpus]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Žákovský korpus ====== ====== Žákovský korpus ======
  
-Žákovské korpusy (learner corpora) obsahují texty nerodilých mluvčích, kteří se jazyk teprve učí. Povětšinou se jedná o [[pojmy:psany|psané]] (školní) práce, zřídka nacházíme [[pojmy:mluveny|mluvené]] žákovské korpusy.+Žákovské korpusy (learner corpora) obsahují texty většinou nerodilých mluvčích, kteří se jazyk teprve učí. Povětšinou se jedná o [[pojmy:psany|psané]] (školní) práce, zřídka nacházíme [[pojmy:mluveny|mluvené]] žákovské korpusy.
  
 Význam žákovských korpusů vzrůstá nejen s jejich rozsahem ale také s jejich [[pojmy:anotace|anotací]]. Pokud je součástí jejich metadat také tzv. chybová anotace, je možné klasifikovat jednotlivé odchylky od běžného úzu, zjišťovat jejich četnost, příp. i motivaci. Součástí metadat bývá také rozšířená informace o pisateli, která je často obohacena o relevantní údaje vztahující se k jeho věku, mateřskému jazyku, úrovni jeho znalostí cílového jazyka apod. Význam žákovských korpusů vzrůstá nejen s jejich rozsahem ale také s jejich [[pojmy:anotace|anotací]]. Pokud je součástí jejich metadat také tzv. chybová anotace, je možné klasifikovat jednotlivé odchylky od běžného úzu, zjišťovat jejich četnost, příp. i motivaci. Součástí metadat bývá také rozšířená informace o pisateli, která je často obohacena o relevantní údaje vztahující se k jeho věku, mateřskému jazyku, úrovni jeho znalostí cílového jazyka apod.
  
-Žákovské korpusy zachycují jazyk mluvčích/pisatelů, kteří dosud nezvládají cílový jazyk nedokonale; v tomto smyslu je možné je chápat jako specifický případ [[pojmy:akvizicni_korpus|korpusů akvizičních]]. V rámci ČNK jsou k dispozici žákovské korpusy [[cnk:czesl-plain|CzeSL-plain]] a [[cnk:czesl-sgt|CzeSL-SGT]].+Žákovské korpusy zachycují jazyk mluvčích/pisatelů, kteří dosud nezvládají cílový jazyk dokonale; v tomto smyslu je možné je chápat jako specifický případ [[pojmy:akvizicni_korpus|korpusů akvizičních]]. V rámci ČNK jsou k dispozici žákovské korpusy [[cnk:czesl-plain|CzeSL-plain]] a [[cnk:czesl-sgt|CzeSL-SGT]].