Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pojmy:txtype_group [2013/06/28 12:17]
Václav Cvrček
pojmy:txtype_group [2020/12/21 21:21] (aktuální)
Michal Škrabal
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Txtype_group (textová skupina) ====== ====== Txtype_group (textová skupina) ======
  
-Textová skupina (''txtype_group'') představuje v rámci [[pojmy:atributy_strukturni|strukturních atributů]] nejobecnější stylovou charakteristiku textu, která se objevuje v korpusech [[cnk:syn|řady SYN]] (poprvé byl tento atribut explicitně použit v korpusu [[cnk:syn2010|SYN2010]]). Atribut se připojuje ke strukturní jednotce ''[[pojmy:opus|<opus>]]'' (celý text) a nabývá pouze tří hodnot: +Textová skupina (''txtype_group'') představuje v rámci [[pojmy:atributy_strukturni|strukturních atributů]] nejobecnější stylovou charakteristiku textu, která se objevuje v korpusech [[cnk:syn|řady SYN]] (poprvé byl tento atribut explicitně použit v korpusu [[cnk:syn2010|SYN2010]]). Atribut se připojuje ke strukturní jednotce ''[[pojmy:doc|<doc>]]'' nebo ''[[pojmy:opus|<opus>]]'' (celý text) a nabývá pouze tří hodnot: 
-  - beletrie (odpovídá textovým typům: NOV, COL, FAC, IMA, VER, SON a SCR) +  - beletrie (FIC -- zahrnuje krásnou literaturu v nejširším pojetíprózu, poezii a drama, tj. textové typy NOV, COL, VER, SCR a X
-  - odborná literatura (odpovídá textovým typům: SCI, POP, TXB, ENC a ADM) +  - oborová (dříve odbornáliteratura (NFC -- zahrnuje odborné texty vědecko-naučné i popularizující, učební texty a profesní literaturu, tj. textové typy SCI, PRO, POP, ADM a MEM
-  - publicistika (odpovídá textovým typům: MIS PUB)+  - publicistika (NMG -- zahrnuje denní tisk a další periodika a neperiodické publicistické texty, tj. textové typy NEW LEI)
  
-Atribut ''txtype_group'' vznikl abstrakcí nad dříve nejvyšší jednotkou ''txtype'', která nabývala v jednotlivých stylech vždy unikátních hodnot (specifické textové typy se objevovaly v beletrii, v odborné literatuře i publicistice). Zavedením ''txtype_group'' jako svébytného strukturního atributu tak nedošlo k přidání nové informace, která by nebyla vyvoditelná z hodnot atributu ''txtype'', jedná se spíše o pomůcku pro snadnější hledání a vytváření subkorpusů.+Atribut ''txtype_group'' vznikl abstrakcí nad dříve nejvyšší jednotkou ''txtype'', která nabývala v jednotlivých stylech vždy unikátních hodnot (specifické textové typy se objevovaly v beletrii, oborové literatuře i publicistice). Zavedením ''txtype_group'' jako samostatného strukturního atributu tak nedošlo k přidání nové informace, která by nebyla vyvoditelná z hodnot atributu ''txtype'', jedná se spíše o pomůcku pro snadnější hledání a vytváření subkorpusů.
  
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====
  
-[[pojmy:txtype|Txtype]] +<WRAP round box 49%> 
- +[[pojmy:txtype|Txtype]] • [[pojmy:genre|Genre]] • [[pojmy:reprezentativnost|Reprezentativnost]] • [[pojmy:atributy_strukturni|Strukturní jednotky a atributy]] 
-[[pojmy:genre|Genre]] +</WRAP>
- +
-[[pojmy:reprezentativnost|Reprezentativnost]] +