Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
pojmy:token [2013/09/13 16:20]
Václav Cvrček Schvaleno pro 1. verzi
pojmy:token [2013/12/05 03:05]
Olga Richterova [Token]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Token ====== ====== Token ======
  
-Token je nejmenší jednotka textu, většinou se jedná o grafické slovo, resp. o jednu jeho konkrétní realizaci. V některých případech je jedno grafické slovo rozděleno na dvě (např. //mohu -li//), často je také z praktických důvodů (pro snadné vyhledávání) oddělována interpunkce od předcházejícího slova (3 tokeny: //řekl , že//). O jednotlivých tokenech v korpusu se také mluví jako o [[pojmy:pozice|pozicích]].+Token je nejmenší jednotka textu, většinou se jedná o grafické slovo (tj. řetězec alfabetických znaků oddělený mezerou v textu), resp. o jednu jeho konkrétní realizaci. V některých případech je jedno grafické slovo rozděleno na dvě (např. //mohu -li//), často je také z praktických důvodů (pro snadné vyhledávání) oddělována interpunkce od předcházejícího slova (3 tokeny: //řekl , že//). O jednotlivých tokenech v korpusu se také mluví jako o [[pojmy:pozice|pozicích]].
  
-Velikost korpusu se udává v tokenech nebo také v textových slovech. Rozčlenění textu na tokeny je výsledkem procesu **tokenizace**.+Velikost korpusu se udává v tokenech nebo také v textových či grafických slovech. Rozčlenění textu na tokeny je výsledkem procesu **tokenizace**.
  
 V opozici k tokenům se vyděluje jako vyšší rovina abstrakce [[pojmy:typ|typ]] (anglicky //type//). V opozici k tokenům se vyděluje jako vyšší rovina abstrakce [[pojmy:typ|typ]] (anglicky //type//).