Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pojmy:syntakticka_analyza [2016/06/07 11:36]
Václav Cvrček Úrovně nadpisů
pojmy:syntakticka_analyza [2021/01/18 11:19] (aktuální)
Tomáš Jelínek [Zobrazení syntaktických struktur v KonTextu]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Syntaktická analýza a syntaktické značkování ====== ====== Syntaktická analýza a syntaktické značkování ======
  
-V některých korpusech ČNK (počínaje [[cnk:syn2015|SYN2015]]) se používá syntaktická anotace, označující závislostní vztahy mezi slovy ve větě a skladební funkce jednotlivých slov. Tato syntaktická anotace vychází ze zásad pro anotaci na tzv. analytické rovině v [[http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/index-cz.html|Pražském závislostním korpusu]] (PDT).+V některých korpusech ČNK ([[cnk:syn2015|SYN2015]] a [[cnk:syn2020|SYN2020]]) se používá syntaktická anotace, označující závislostní vztahy mezi slovy ve větě a skladební funkce jednotlivých slov. Tato syntaktická anotace vychází ze zásad pro anotaci na tzv. analytické rovině v [[http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/index-cz.html|Pražském závislostním korpusu]] (PDT).
  
 ===== Systém syntaktického značkování: analytická rovina Pražského závislostního korpusu ===== ===== Systém syntaktického značkování: analytická rovina Pražského závislostního korpusu =====
Řádek 9: Řádek 9:
 ==== Automatická syntaktická anotace: parsing ==== ==== Automatická syntaktická anotace: parsing ====
  
-Syntaktická anotace se provádí automaticky, stochastickým programem ([[pojmy:parser|parserem]]), v tomto případě programem TurboParser, má výrazně vyšší chybovost než [[pojmy:morfologicka_analyza|anotace morfologická]]. Přibližně 1/6 [[pojmy:token|tokenů]] nemá správně určeného „rodiče“ nebo správně přiřazenou syntaktickou funkci. Úspěšnost přiřazení rodiče, tzv. UAS (unlabeled attachment score), je 88,48 %; úspěšnost přiřazení rodiče i syntaktické funkce, tzv. LAS (labeled attachment score)je 82,46 %Syntaktickou anotaci tedy lze využívat jako **rámcové vodítko k dalšímu jazykovému výzkumu**, je však nutné počítat s tím, že není spolehlivá. Chybovost je vyšší u méně častých syntaktických funkcí a konstrukcí, u nejčastějších funkcí v obvyklém kontextu klesá pod 10 %.+Syntaktická anotace se provádí automaticky, stochastickým programem ([[pojmy:parser|parserem]]). V korpusu [[cnk:syn2015|SYN2015]] programem [[http://www.cs.cmu.edu/~afm/Home_files/acl2013short.pdf|TurboParser]]v korpusu [[cnk:syn2020|SYN2020]] "neuronovým" stack-pointer parserem z řady nástrojů [[https://arxiv.org/abs/1805.01087|NeuroNLP2]]. Automatický parsing má výrazně vyšší chybovost než [[pojmy:morfologicka_analyza|anotace morfologická]]. V korpusu SYN2015 nemá přibližně 1/6 [[pojmy:token|tokenů]] správně určeného „rodiče“ nebo správně přiřazenou syntaktickou funkci, v korpusu SYN2020 má chybnou syntaktickou anotaci více než 1/9 tokenů.\\ 
 + 
 +Úspěšnost parseru se počítá jako úspěšnost přiřazení rodiče, tzv. UAS (unlabeled attachment score) úspěšnost přiřazení rodiče i syntaktické funkce zároveň, tzv. LAS (labeled attachment score). V korpusech SYN2015 a SYN2020 je následující: 
 + 
 +^ korpus ^ UAS ^ LAS^ 
 +| SYN2015 | 88,48 % | 82,46 % 
 +| SYN2020 | 92,39 % | 88,73 % | 
 + 
 +Syntaktickou anotaci tedy lze využívat jako **rámcové vodítko k dalšímu jazykovému výzkumu**, je však nutné počítat s tím, že není zcela spolehlivá. Chybovost je vyšší u méně častých syntaktických funkcí a konstrukcí, u nejčastějších funkcí v obvyklém kontextu klesá pod 5 % (SYN2020) či pod 10 % (SYN2015).
  
 [{{ :pojmy:mf041122_color.jpg?400|}}] [{{ :pojmy:mf041122_color.jpg?400|}}]
Řádek 22: Řádek 30:
  
 Na technickém kořenu stromu (vlevo nahoře, s identifikátorem věty) závisí přísudek //převážet// (Pred) a koncová interpunkce (AuxK). Na přísudku závisí podmět //Plavidlo// (Sb) a předmět //turisty// (Obj). Pomocné sloveso //bude// (AuxV) tvoří s tvarem //převážet// jeden slovesný tvar, je tedy také zobrazeno jako závislé na tomto uzlu. Kromě toho závisí na slovese //převážet// i předložková fráze s významem místního určení obsahující koordinaci// mezi minaretem a zříceninou Janohrad//. Na rovině povrchové syntaxe v PDT funguje předložka jako formálně řídící, na slově //převážet// je tedy závislá předložka (AuxP), na ní je závislý reprezentant koordinačního spojení, spojka //a// (Coord). Na koordinačním uzlu jsou závislá obě koordinovaná substantiva z předložkové fráze //minaretem a zříceninou// (Adv_Co: funkce Adv, příslovečné určení, je doplněna o koncovku _Co, která označuje koordinované členy). Podstatné jméno //zříceninou// je dále rozvito neshodným přívlastkem //Janohrad// (Atr). Na koordinačním uzlu (Coord) je také závislá předložková fráze //v parku//, která sice není koordinovaná, ale rozvíjí oba členy koordinace, tj. jak slovo //minaretem//, tak slovo //zříceninou//. Opět je zde předložka //v// (AuxP) závislá na řídícím členu, na předložce je pak závislé substantivum //parku// s funkcí přívlastku (Atr). Na technickém kořenu stromu (vlevo nahoře, s identifikátorem věty) závisí přísudek //převážet// (Pred) a koncová interpunkce (AuxK). Na přísudku závisí podmět //Plavidlo// (Sb) a předmět //turisty// (Obj). Pomocné sloveso //bude// (AuxV) tvoří s tvarem //převážet// jeden slovesný tvar, je tedy také zobrazeno jako závislé na tomto uzlu. Kromě toho závisí na slovese //převážet// i předložková fráze s významem místního určení obsahující koordinaci// mezi minaretem a zříceninou Janohrad//. Na rovině povrchové syntaxe v PDT funguje předložka jako formálně řídící, na slově //převážet// je tedy závislá předložka (AuxP), na ní je závislý reprezentant koordinačního spojení, spojka //a// (Coord). Na koordinačním uzlu jsou závislá obě koordinovaná substantiva z předložkové fráze //minaretem a zříceninou// (Adv_Co: funkce Adv, příslovečné určení, je doplněna o koncovku _Co, která označuje koordinované členy). Podstatné jméno //zříceninou// je dále rozvito neshodným přívlastkem //Janohrad// (Atr). Na koordinačním uzlu (Coord) je také závislá předložková fráze //v parku//, která sice není koordinovaná, ale rozvíjí oba členy koordinace, tj. jak slovo //minaretem//, tak slovo //zříceninou//. Opět je zde předložka //v// (AuxP) závislá na řídícím členu, na předložce je pak závislé substantivum //parku// s funkcí přívlastku (Atr).
 +
 +===== Zobrazení syntaktických struktur v KonTextu =====
 +
 +Pro každou větu v syntakticky označkovaném korpusu (tedy zatím v SYN2015 a v SYN2020) lze zobrazit syntaktickou strukturu prokliknutím ikony na levé straně konkordančního řádku (na obrázku zvýrazněno červeně).\\
 +
 +{{:pojmy:zobrazenisyntaxe.png?500|Jak zobrazit syntaktickou strukturu}}\\
 +
 +Prokliknutím se zobrazí syntaktická struktura dané věty. Pořadí slov ve větě odpovídá pořadí syntaktických slov ve struktuře (zleva doprava), řídící slova jsou ve struktuře výše, závislá níže. Jako příklad uvádíme část zobrazené struktury týkající se vedlejší věty //aby ses měla nač vymluvit// (věta z korpusu SYN2020, obsahuje tzv. [[cnk:syn2020:agregat|agregáty]], tj. tokeny zahrnující více syntaktických slov):\\
 +
 +{{:cnk:syn2020:agregaty_syntax.png?250|Syntaktická struktura věty: příklad}}\\
  
 ===== Vyhledávání syntaktických struktur v KonTextu: syntaktické atributy ===== ===== Vyhledávání syntaktických struktur v KonTextu: syntaktické atributy =====
  
-Pro prohlížení syntakticky anotovaných korpusů se obvykle používají speciální prohlížeče schopné zobrazit syntaktickou strukturu, například program [[https://ufal.mff.cuni.cz/tred/|TrEd]]. V prohlížeči [[manualy:kontext|KonTextu]] možnost zobrazovat syntaktickou strukturu není, lze ale vyhledávat slova a slovní spojení podle syntaktických parametrů. K tomu je každému tokenu přiřazeno několik [[pojmy:atributy_pozicni|atributů]], některé další atributy jsou pak přiřazeny jen vybraným tokenům. Všechny syntaktické atributy jsou popsané v [[seznamy:syntakticke_znacky|samostatném článku]]. Základní syntaktické atributy přiřazené všem tokenům jsou: +V prostředí [[manualy:kontext|KonText]] lze vyhledávat slova a slovní spojení podle jejich syntaktických vlastností. K tomu je každému tokenu přiřazeno několik [[pojmy:atributy_pozicni|atributů]], některé další atributy jsou pak přiřazeny jen vybraným tokenům (podle slovního druhu). Všechny syntaktické atributy jsou popsané v [[seznamy:syntakticke_znacky|samostatném článku]]. Základní syntaktické atributy přiřazené všem tokenům jsou: 
   * [[seznamy:parent|parent]] (číselný odkaz na pozici řídícího tokenu)    * [[seznamy:parent|parent]] (číselný odkaz na pozici řídícího tokenu) 
   * [[seznamy:afun|afun]] (syntaktická funkce)   * [[seznamy:afun|afun]] (syntaktická funkce)
    
-Další atributy umožňují vyhledávat podle vlastností „rodiče“. U autosémantických slov lze vyhledávat i podle „efektivního rodiče“, což je nejbližší autosémantický rodič (či prarodič) daného slova. Ve výše uvedeném příkladu by tak slovu //zříceninou//, které je závislé přes koordinaci a předložku //mezi// na slovese //převážet//, byly přiřazeny následující atributy: +Další atributy umožňují vyhledávat podle vlastností „rodiče“ (řídícího slova, slova nadřazeného v syntaktické struktuře). U autosémantických slov lze vyhledávat i podle „efektivního rodiče“, což je nejbližší autosémantický rodič (či prarodič) daného slova. Ve výše uvedeném příkladu by tak slovu //zříceninou//, které je závislé přes koordinaci a předložku //mezi// na slovese //převážet//, byly přiřazeny následující atributy:
- +
-''%%afun="Adv_Co";%%'' +
- +
-''%%parent="-1", p_tag="J^--------------", p_lemma="a", p_afun="Coord";%%''+
  
-''%%eparent="-5, "ep_tag="Vf--------------", ep_lemma="převážet", ep_afun="Pred";%%''+''%%afun="Adv_Co";%%''\\ 
 +<fs small>syntaktická funkce slova: příslovečné určení v koordinaci</fs>\\
  
-''%%prep="mezi"%%''+''%%parent="-1", p_tag="J^--------------", p_lemma="a", p_afun="Coord";%%''\\ 
 +<fs small>řídící slovo se nachází o jedna vlevo; tag řídícího slova je %%"J^..."%%, lemma je //a//, synt. funkce "koordinační spojka"</fs>\\
  
 +''%%eparent="-5, "ep_tag="Vf--------------", ep_lemma="převážet", ep_afun="Pred";%%''\\
 +<fs small>plnovýznamové řídící slovo se nachází o pět tokenů vlevo; lemma plnovýznamového řídícího slova je //převážet//; synt. funkce "přísudek"</fs>\\
  
-V korpusu pak lze podle těchto atributů vyhledávat, např. lze vyhledat všechna substantiva v akuzativu se syntaktickou funkcí Obj závislá na slovese //převážet//:+''%%prep="mezi"%%''\\ 
 +<fs small>tvar slova //zříceninou// je spoluurčen předložkou //mezi//</fs>\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +V korpusu pak lze podle těchto atributů vyhledávat, např. lze vyhledat všechna substantiva v akuzativu se syntaktickou funkcí **Obj** závislá na slovese //převážet//:\\
 ''%%[afun="Obj" & tag="NN..4.*" & p_lemma="převážet"]%%'' ''%%[afun="Obj" & tag="NN..4.*" & p_lemma="převážet"]%%''
  
-Nebo lze vyhledat všechna slova (syntaktická substantiva) v sedmém pádě s předložkou mezi závislá na slovese v infinitivu: ''%%[prep="mezi" & case="7" & ep_tag="Vf.*"]%%''.+Nebo lze vyhledat všechna slova (syntaktická substantiva) v sedmém pádě s předložkou //mezi// závislá na slovese v infinitivu:\\ 
 +''%%[prep="mezi" & case="7" & ep_tag="Vf.*"]%%''.
  
 +Nebo všechna adjektiva závislá na těsně následujícím substantivu:\\
 +''%%[pos="A" & parent="\+1"]%%''.
 +\\
  --- //Tomáš Jelínek//  --- //Tomáš Jelínek//