Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pojmy:srovnatelny [2015/10/01 17:49]
Václav Cvrček
pojmy:srovnatelny [2019/08/21 12:24] (aktuální)
Lucie Chlumska [Příklady srovnatelných korpusů]
Řádek 10: Řádek 10:
   * Projekt ICE (International Corpus of English) shromažďuje srovnatelné korpusy regionálních variet angličtiny,​ např. britské ([[http://​www.ucl.ac.uk/​english-usage/​projects/​ice-gb/​index.htm|ICE-GB]]) či jamajské nebo irské. Oficiální stránka projektu v současnosti odkazuje na [[http://​ice-corpora.net/​ice/​|čtrnáct (ne vždy plně) srovnatelných korpusů]].   * Projekt ICE (International Corpus of English) shromažďuje srovnatelné korpusy regionálních variet angličtiny,​ např. britské ([[http://​www.ucl.ac.uk/​english-usage/​projects/​ice-gb/​index.htm|ICE-GB]]) či jamajské nebo irské. Oficiální stránka projektu v současnosti odkazuje na [[http://​ice-corpora.net/​ice/​|čtrnáct (ne vždy plně) srovnatelných korpusů]].
   * Korpus [[https://​sites.google.com/​site/​motazsite/​arabic/​comparable-corpora|AFEWC]] obsahuje texty v angličtině,​ francouzštině a arabštině,​ je založený na textech z Wikipedie.   * Korpus [[https://​sites.google.com/​site/​motazsite/​arabic/​comparable-corpora|AFEWC]] obsahuje texty v angličtině,​ francouzštině a arabštině,​ je založený na textech z Wikipedie.
-  * V rámci Českého národního korpusu je k dispozici srovnatelný korpus [[cnk:​jerome|JEROME]],​ obsahující ​původní ​a překladovou češtinu (85 mil. slov) a korpusy řady WaC (Web as Corpus) obsahující např. britskou angličtinu [[cnk:​ukwac|Korpus ukWaC]], [[cnk:​dewac|němčinu]] a další jazyky.+  * V rámci Českého národního korpusu je k dispozici srovnatelný korpus [[cnk:​jerome|JEROME]],​ obsahující ​nepřekladovou ​a překladovou češtinu (85 mil. slov)a korpusy řady WaC (Web as Corpus) obsahující např. britskou angličtinu [[cnk:​ukwac|Korpus ukWaC]], [[cnk:​dewac|němčinu]] a další jazyky.
   * Přes rozhraní [[pojmy:​korpusovy_manazer#​rozhrani_kontext|KonText]] je zpřístupněna i práce V. Benka, a sice srovnatelné [[cnk:​aranea|korpusy Aranea]], obsahující 1 miliardu slov v sedmi evropských jazycích.   * Přes rozhraní [[pojmy:​korpusovy_manazer#​rozhrani_kontext|KonText]] je zpřístupněna i práce V. Benka, a sice srovnatelné [[cnk:​aranea|korpusy Aranea]], obsahující 1 miliardu slov v sedmi evropských jazycích.