Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pojmy:semanticka_preference [2013/09/13 15:37]
Václav Cvrček Schvaleno pro 1. verzi
pojmy:semanticka_preference [2016/08/12 11:22] (aktuální)
Michal Škrabal
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Sémantická preference a prosodie ======+====== Sémantická preference a prozódie ======
  
-Oba pojmy - //sémantická preference// i //sémantická prosodie// - ukazují k jevům souvisejícím s omezenou kombinovatelností jednotek na základě jejich sémantiky. Nevýhodou obou termínů je ovšem částečná terminologická neujasněnost.+Oba pojmy - //sémantická preference// i //sémantická prozódie// - ukazují k jevům souvisejícím s omezenou kombinovatelností jednotek na základě jejich sémantiky. Nevýhodou obou termínů je ovšem částečná terminologická neujasněnost.
  
 ===== Sémantická preference ===== ===== Sémantická preference =====
  
-Sémantická preference označuje vztah mezi slovem/lexémem a skupinou sémanticky příbuzných slov (např. adj. //bývalý// se pojí především se subst. označujícími osoby). V některých přístupech je sémantická preference ztotožňována se sémantickou prosodií, v jiných se považuje za jev obecnější než sémantická prosodie. Sémantická preference představuje omezení výběru, a je tak aplikací principu předurčeného výběru (//idiom-principle//), který stojí i v základu [[pojmy:kolokace|kolokací]] a frazémů.+Sémantická preference označuje vztah mezi slovem/lexémem a skupinou sémanticky příbuzných slov (např. adj. //bývalý// se pojí především se subst. označujícími osoby). V některých přístupech je sémantická preference ztotožňována se sémantickou prozódií, v jiných se považuje za jev obecnější než sémantická prozódie. Sémantická preference představuje omezení výběru, a je tak aplikací principu předurčeného výběru (//idiom-principle//), který stojí i v základu [[pojmy:kolokace|kolokací]] a frazémů.
  
-===== Sémantická prosodie =====+===== Sémantická prozódie =====
  
-Sémantická prosodie (též diskurzní prosodie) je chápána jako rys významu některých slov, který předurčuje způsob jejich realizace v syntagmatu ([[pojmy:kolokace|kolokaci]]). Tím, že tento sémantický rys není realizován jedním segmentem, ale až nad jejich kombinací, připomíná fonetické suprasegmentální jevy. Např. slovo //následky// má v drtivé většině případů prosodii negativní (//nedozírné, trvalé, tragické// apod.), zatímco //očekávání// mají většinovou sémantickou prosodii pozitivní (//splnit, předčit, překonat, radostná// apod.). +Sémantická prozódie (též diskurzní prozódie) je chápána jako rys významu některých slov, který předurčuje způsob jejich realizace v syntagmatu ([[pojmy:kolokace|kolokaci]]). Tím, že tento sémantický rys není realizován jedním segmentem, ale až nad jejich kombinací, připomíná fonetické suprasegmentální jevy. Např. slovo //následky// má v drtivé většině případů prozódii negativní (//nedozírné, trvalé, tragické// apod.), zatímco //očekávání// mají většinovou sémantickou prozódii pozitivní (//splnit, předčit, překonat, radostná// apod.). 
  
-V některých koncepcích se vymezuje sémantická prosodie pouze v rámci odlišení pozitivní/negativní, v jiných je chápána šíře, jako sémantická preference (přívlastek //zanedbatelný// se objevuje u lexémů vyjadřujících počet, množství), nebo dokonce sémantická presupozice (předpoklad), např. adj. //chlupatý// preferuje kontext konkrét (//zvířátko, koberec, bylina//) apod.+V některých koncepcích se vymezuje sémantická prozódie pouze v rámci odlišení pozitivní/negativní, v jiných je chápána šíře, jako sémantická preference (přívlastek //zanedbatelný// se objevuje u lexémů vyjadřujících počet, množství), nebo dokonce sémantická presupozice (předpoklad), např. adj. //chlupatý// preferuje kontext konkrét (//zvířátko, koberec, bylina//) apod.
  
-V některých koncepcích je s ohledem na fakt, že v základu sémantické prosodie stojí omezení kombinovatelnosti dané principem předurčeného výběru (idiom principle, [[pojmy:kolokace|kolokace]]), sémantická prosodie ztotožňována s kolokačním paradigmatem (seznamem kolokátů).+V některých koncepcích je s ohledem na fakt, že v základu sémantické prozódie stojí omezení kombinovatelnosti dané principem předurčeného výběru (idiom principle, [[pojmy:kolokace|kolokace]]), sémantická prozódie ztotožňována s kolokačním paradigmatem (seznamem kolokátů).
  
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====