Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pojmy:semanticka_preference [2013/09/13 15:37]
Václav Cvrček Schvaleno pro 1. verzi
pojmy:semanticka_preference [2016/08/12 11:22] (aktuální)
Michal Škrabal
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Sémantická preference a prosodie ​======+====== Sémantická preference a prozódie ​======
  
-Oba pojmy - //​sémantická preference//​ i //​sémantická ​prosodie// - ukazují k jevům souvisejícím s omezenou kombinovatelností jednotek na základě jejich sémantiky. Nevýhodou obou termínů je ovšem částečná terminologická neujasněnost.+Oba pojmy - //​sémantická preference//​ i //​sémantická ​prozódie// - ukazují k jevům souvisejícím s omezenou kombinovatelností jednotek na základě jejich sémantiky. Nevýhodou obou termínů je ovšem částečná terminologická neujasněnost.
  
 ===== Sémantická preference ===== ===== Sémantická preference =====
  
-Sémantická preference označuje vztah mezi slovem/​lexémem a skupinou sémanticky příbuzných slov (např. adj. //​bývalý//​ se pojí především se subst. označujícími osoby). V některých přístupech je sémantická preference ztotožňována se sémantickou ​prosodií, v jiných se považuje za jev obecnější než sémantická ​prosodie. Sémantická preference představuje omezení výběru, a je tak aplikací principu předurčeného výběru (//​idiom-principle//​),​ který stojí i v základu [[pojmy:​kolokace|kolokací]] a frazémů.+Sémantická preference označuje vztah mezi slovem/​lexémem a skupinou sémanticky příbuzných slov (např. adj. //​bývalý//​ se pojí především se subst. označujícími osoby). V některých přístupech je sémantická preference ztotožňována se sémantickou ​prozódií, v jiných se považuje za jev obecnější než sémantická ​prozódie. Sémantická preference představuje omezení výběru, a je tak aplikací principu předurčeného výběru (//​idiom-principle//​),​ který stojí i v základu [[pojmy:​kolokace|kolokací]] a frazémů.
  
-===== Sémantická ​prosodie ​=====+===== Sémantická ​prozódie ​=====
  
-Sémantická ​prosodie ​(též diskurzní ​prosodie) je chápána jako rys významu některých slov, který předurčuje způsob jejich realizace v syntagmatu ([[pojmy:​kolokace|kolokaci]]). Tím, že tento sémantický rys není realizován jedním segmentem, ale až nad jejich kombinací, připomíná fonetické suprasegmentální jevy. Např. slovo //​následky//​ má v drtivé většině případů ​prosodii ​negativní (//​nedozírné,​ trvalé, tragické// apod.), zatímco //​očekávání//​ mají většinovou sémantickou ​prosodii ​pozitivní (//splnit, předčit, překonat, radostná// apod.). ​+Sémantická ​prozódie ​(též diskurzní ​prozódie) je chápána jako rys významu některých slov, který předurčuje způsob jejich realizace v syntagmatu ([[pojmy:​kolokace|kolokaci]]). Tím, že tento sémantický rys není realizován jedním segmentem, ale až nad jejich kombinací, připomíná fonetické suprasegmentální jevy. Např. slovo //​následky//​ má v drtivé většině případů ​prozódii ​negativní (//​nedozírné,​ trvalé, tragické// apod.), zatímco //​očekávání//​ mají většinovou sémantickou ​prozódii ​pozitivní (//splnit, předčit, překonat, radostná// apod.). ​
  
-V některých koncepcích se vymezuje sémantická ​prosodie ​pouze v rámci odlišení pozitivní/​negativní,​ v jiných je chápána šíře, jako sémantická preference (přívlastek //​zanedbatelný//​ se objevuje u lexémů vyjadřujících počet, množství),​ nebo dokonce sémantická presupozice (předpoklad),​ např. adj. //​chlupatý//​ preferuje kontext konkrét (//​zvířátko,​ koberec, bylina//) apod.+V některých koncepcích se vymezuje sémantická ​prozódie ​pouze v rámci odlišení pozitivní/​negativní,​ v jiných je chápána šíře, jako sémantická preference (přívlastek //​zanedbatelný//​ se objevuje u lexémů vyjadřujících počet, množství),​ nebo dokonce sémantická presupozice (předpoklad),​ např. adj. //​chlupatý//​ preferuje kontext konkrét (//​zvířátko,​ koberec, bylina//) apod.
  
-V některých koncepcích je s ohledem na fakt, že v základu sémantické ​prosodie ​stojí omezení kombinovatelnosti dané principem předurčeného výběru (idiom principle, [[pojmy:​kolokace|kolokace]]),​ sémantická ​prosodie ​ztotožňována s kolokačním paradigmatem (seznamem kolokátů).+V některých koncepcích je s ohledem na fakt, že v základu sémantické ​prozódie ​stojí omezení kombinovatelnosti dané principem předurčeného výběru (idiom principle, [[pojmy:​kolokace|kolokace]]),​ sémantická ​prozódie ​ztotožňována s kolokačním paradigmatem (seznamem kolokátů).
  
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====