AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pojmy:reprezentativnost [2019/10/16 15:49]
Václav Cvrček [Korpusy psané češtiny]
pojmy:reprezentativnost [2019/10/16 15:49] (aktuální)
Václav Cvrček [Specializované korpusy]
Řádek 19: Řádek 19:
 ==== Mluvené korpusy ==== ==== Mluvené korpusy ====
  
-Situace u mluvených korpusů (řady [[cnk:oral|Oral]] a [[cnk:ortofon|Ortofon]]) je výrazně limitována dostatkem dat. Pokud to sesbíraný materiál dovoloval, byly korpusy uspořádány tak, aby byly vyvážené z hlediska zastoupení hlavních sociolingvistických kategorií (pohlaví, věk, vzdělání a oblast pobytu mluvčího v dětství.). V zásadě se tak stejně jako v případě korpusů psaných (od SYN2015 dále) preferuje vyváženost jednotlivých kategorií mluvčích (viz [[cnk:ortofon#vyvazenost_korpusu|popis korpusu Ortofon]]) na úkor demografických proporcí.+Situace u mluvených korpusů (řady [[cnk:oral|Oral]] a [[cnk:ortofon|Ortofon]]) je výrazně limitována množstvím dostupných dat. Pokud to sesbíraný materiál dovoloval, byly korpusy uspořádány tak, aby byly vyvážené z hlediska zastoupení hlavních sociolingvistických kategorií (pohlaví, věk, vzdělání a oblast pobytu mluvčího v dětství.). V zásadě se tak stejně jako v případě korpusů psaných (od SYN2015 dále) preferuje vyváženost jednotlivých kategorií mluvčích (viz [[cnk:ortofon#vyvazenost_korpusu|popis korpusu Ortofon]]) na úkor demografických proporcí.
  
 ==== Specializované korpusy ==== ==== Specializované korpusy ====
  
-Specializované korpusy nereprezentují jazykový úzus jako celek, ale informují nás o velmi specifickém užití jazyka, vzhledem k němuž můžou být jsou-li kvalitně zpracovány reprezentativní.+Specializované korpusy nereprezentují jazykový úzus jako celek, ale informují nás o velmi specifickém užití jazyka, vzhledem k němuž můžou být – jsou-li kvalitně zpracovány – reprezentativní.
  
 Příklady:  Příklady: