Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pojmy:prototypicnost [2015/01/21 15:27]
77.75.77.200 Links adapted because of a move operation
pojmy:prototypicnost [2015/01/21 21:46] (aktuální)
Václav Cvrček
Řádek 2: Řádek 2:
 V korpusovém pojetí se prototypičnost tolik nedotýká přístupu známého z kognitivní lingvistiky jako teorie prototypů, která je založená na škálovitém vnímání přináležitosti k určité kategorii (pro koncept //květiny// je typičtější //růže// nežli //hyacint//).((A už vůbec se nedotýká druhého významu slova //prototyp// - původní, byť nedokonalá, verze něčeho, nejčastěji výrobku.))  V korpusovém pojetí se prototypičnost tolik nedotýká přístupu známého z kognitivní lingvistiky jako teorie prototypů, která je založená na škálovitém vnímání přináležitosti k určité kategorii (pro koncept //květiny// je typičtější //růže// nežli //hyacint//).((A už vůbec se nedotýká druhého významu slova //prototyp// - původní, byť nedokonalá, verze něčeho, nejčastěji výrobku.)) 
  
-Vymezení toho, co je prototypické, se nicméně úzce dotýká toho, co je v jazyce centrální. Jde o jedno z klíčových témat knihy P. Hankse Lexical Analysis: Norms and Exploitations.((Cambridge MA: MIT Press 2013.)) V ní P. Hanks mimo jiné říká, že „není těžké všimnout si toho, co je prototypické, běžné užití... současně to ale je dost nuda“((„Prototypical, normal usage is very easy to spot…; it is also very boring.“ s. 91-92)).+Vymezení toho, co je prototypické, se nicméně úzce dotýká toho, co je v jazyce centrální. Jde o jedno z klíčových témat knihy P. Hankse Lexical Analysis: Norms and Exploitations.((Cambridge MA: MIT Press 2013.)) V ní P. Hanks mimo jiné říká, že „není těžké všimnout si toho, co je prototypické, běžné užití... současně to ale je dost nuda“((„Prototypical, normal usage is very easy to spot…; it is also very boring.“ s. 9192)).
 S tím mnozí nesouhlasí -- právě to, co je časté, bývá přehlížené, resp. uložené v podvědomí. Je v lidské povaze všímat si především toho, co je nové a nezvyklé. S tím mnozí nesouhlasí -- právě to, co je časté, bývá přehlížené, resp. uložené v podvědomí. Je v lidské povaze všímat si především toho, co je nové a nezvyklé.