Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pojmy:paralelni [2019/08/21 12:23]
Lucie Chlumska [Paralelní korpus]
pojmy:paralelni [2019/08/21 12:35]
Lucie Chlumska
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Paralelní korpus ====== ====== Paralelní korpus ======
  
-Jeden z [[pojmy:​korpus#​typy_korpusu|typů korpusů]], jehož účelem je rozšířit metodologii,​ propracovávanou v rámci korpusové lingvistiky původně pouze pro jeden jazyk, také na výzkum kontrastivní (mezijazykové srovnání) a translatologický (porovnání jazyka překladu s nepřekladovými texty). Ačkoli dříve se pojmem paralelní korpusy souhrnně označovaly všechny typy vícejazyčných korpusů (vč. korpusů [[pojmy:​srovnatelny|srovnatelných]]),​ v současné době je termín paralelní korpus vyhrazen pro takový vícejazyčný korpus, který obsahuje originální texty v jednom jazyce a jejich překlady do jiného jazyka/​jazyků. Podle počtu jazyků můžeme rozlišovat paralelní korpus **dvoujazyčný** (angl. //​bilingual//​) nebo **vícejazyčný** (angl. //​multilingual//​). V závislosti na směru překladu pak může jít o korpus **jednosměrný** (angl. //​unidirectional//​) zahrnující např. jen anglické originály a jejich české překlady nebo **obousměrný** (angl. //​bidirectional//​) zahrnující např. i české originály a jejich anglické překlady. Pokud je podíl textů v obou směrech vyvážený,​ mluví se někdy také o tzv. korpusu **recipročním** (angl. //​reciprocal//​).+Jeden z [[pojmy:​korpus#​typy_korpusu|typů korpusů]], jehož účelem je rozšířit metodologii,​ propracovávanou v rámci korpusové lingvistiky původně pouze pro jeden jazyk, také na výzkum kontrastivní (mezijazykové srovnání) a translatologický (porovnání jazyka překladu s nepřekladovými texty). Ačkoli dříve se pojmem paralelní korpusy souhrnně označovaly všechny typy vícejazyčných korpusů (vč. korpusů [[pojmy:​srovnatelny|srovnatelných]]),​ v současné době je termín paralelní korpus vyhrazen pro takový vícejazyčný korpus, který ​**obsahuje originální texty v jednom jazyce a jejich překlady do jiného jazyka/​jazyků**. Podle počtu jazyků můžeme rozlišovat paralelní korpus **dvoujazyčný** (angl. //​bilingual//​) nebo **vícejazyčný** (angl. //​multilingual//​). V závislosti na směru překladu pak může jít o korpus **jednosměrný** (angl. //​unidirectional//​) zahrnující např. jen anglické originály a jejich české překlady nebo **obousměrný** (angl. //​bidirectional//​) zahrnující např. i české originály a jejich anglické překlady. Pokud je podíl textů v obou směrech vyvážený,​ mluví se někdy také o tzv. korpusu **recipročním** (angl. //​reciprocal//​).
  
 Základní vlastností paralelního korpusu, skládajícího se z části překladové (angl. //​translational//​) a originální,​ bývá **zarovnání** (angl. [[pojmy:​alignment|alignment]]) v rámci stejného segmentu textu u obou jazyků (odstavce, souvětí, popř. slova či fráze), přičemž nejčastěji bývají paralelní korpusy zarovnány po větách či souvětích. Uživatel tak může prohledávat korpus (libovolnou jazykovou mutaci textu) a sledovat jednotlivá překladová řešení v různých textech (od různých autorů a překladatelů),​ zjišťovat jejich četnosti a závislost na kontextu. Ačkoli originální text by vždy měl být součástí paralelního korpusu, v rámci vícejazyčných paralelních korpusů lze samozřejmě zkoumat též dva či více překladů stejného textu v různých jazycích. ​ Základní vlastností paralelního korpusu, skládajícího se z části překladové (angl. //​translational//​) a originální,​ bývá **zarovnání** (angl. [[pojmy:​alignment|alignment]]) v rámci stejného segmentu textu u obou jazyků (odstavce, souvětí, popř. slova či fráze), přičemž nejčastěji bývají paralelní korpusy zarovnány po větách či souvětích. Uživatel tak může prohledávat korpus (libovolnou jazykovou mutaci textu) a sledovat jednotlivá překladová řešení v různých textech (od různých autorů a překladatelů),​ zjišťovat jejich četnosti a závislost na kontextu. Ačkoli originální text by vždy měl být součástí paralelního korpusu, v rámci vícejazyčných paralelních korpusů lze samozřejmě zkoumat též dva či více překladů stejného textu v různých jazycích. ​