Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pojmy:paralelni [2015/01/30 16:41]
Michala Vacíková [[[cnk:intercorp|Paralelní korpus InterCorp]]]
pojmy:paralelni [2019/08/21 12:35]
Lucie Chlumska
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Paralelní korpus ====== ====== Paralelní korpus ======
  
-Jeden z [[pojmy:​korpus#​typy_korpusu|typů korpusů]], jehož účelem je rozšířit metodologii,​ propracovávanou v rámci korpusové lingvistiky původně pouze pro jeden jazyk, také na výzkum kontrastivní (mezijazykové srovnání). ​Paralelní korpusy se lí na **srovnatelné** (angl. //comparable//) a **překladové** (angl. //translational//). +Jeden z [[pojmy:​korpus#​typy_korpusu|typů korpusů]], jehož účelem je rozšířit metodologii,​ propracovávanou v rámci korpusové lingvistiky původně pouze pro jeden jazyk, také na výzkum kontrastivní (mezijazykové srovnání) a translatologický (porovnání jazyka překladu s nepřekladovými texty). Ačkoli ​dříve se pojmem paralelní korpusy souhrnně označovaly všechny typy vícejazyčných korpusů (vč. korpusů [[pojmy:​srovnatelny|srovnatelných]]),​ v současné době je termín paralelní korpus vyhrazen pro takový vícejazyčný korpus, který **obsahuje originální texty v jednom jazyce a jejich překlady do jiného jazyka/​jazyků**. Podle počtu jazyků můžeme rozlišovat paralelní korpus **dvoujazyčný** (angl. //​bilingual//​) nebo **vícejazyčný** (angl. //​multilingual//​). V závislosti ​na směru překladu pak může jít o korpus ​**jednosměrný** (angl. //unidirectional//) zahrnující např. jen anglické originály ​jejich české překlady nebo **obousměrný** (angl. //​bidirectional//​) zahrnující např. i české originály a jejich anglické ​eklady. Pokud je podíl textů v obou směrech vyvážený,​ mluví se někdy také o tzv. korpusu **recipročním** (angl. //reciprocal//).
  
-**[[pojmy:​srovnatelny|Srovnatelné]] paralelní korpusy** jsou korpusy v různých jazycíchkteré usilují o to, aby jejich obsah byl srovnatelný,​ a to jak kvantitou ​(tedy aby byly stejně velké), tak kvalitou (aby obsahovaly texty stejného typu, žánru, odborného nebo jinak specifického jazyka). +Základní vlastností paralelního korpususkládajícího se z části překladové ​(angl. //​translational//​a originálníbývá ​**zarovnání** (angl. [[pojmy:​alignment|alignment]]) v rámci stejného segmentu textu u obou jazyků (odstavcesouvě, popř. ​slova či fráze), přičemž nejčastěji bývají paralelní korpusy zarovnány po větách či souvětích. Uživatel tak může prohledávat korpus (libovolnou jazykovou mutaci textu) a sledovat jednotlivá překladová řešení v různých textech (od různých autorů a překladatelů),​ zjišťovat jejich četnosti a závislost na kontextu. ​Ačkoli originální text by vždy měl být součástí paralelního korpusu, v rámci vícejazyčných paralelních korpusů lze samozřejmě ​zkoumat ​též dva či více překladů stejného textu v různých jazycích
- +
-**Překladové paralelní korpusy** jsou složeny z originálů a překladů stejných textů, které jsou vzájemně zarovnány ​(angl. [[pojmy:​alignment|aligned]]) na jednotkách různé úrovně ​(odstavecvěta/skupina vět, popř. ​slovo nebo fráze). Uživatel tak může prohledávat korpus (libovolnou jazykovou mutaci textu) a sledovat jednotlivá překladová řešení v různých textech (od různých autorů a překladatelů),​ zjišťovat jejich četnosti a závislost na kontextu. ​Překladové paralelní korpusy (dvou jazykůsamozřejmě ​nemusejí obsahovat pouze originály a překlady, ale mohou obsahovat ​též dvojici ​překladů stejného textu ze třetího jazyka. +
- +
-Paralelní korpusy jsou (dnes zatím spíše potenciálně) zdrojem dat pro kvalitnější překladové slovníky, kontrastivní gramatiky a studium specifických rysů jednotlivých jazyků i rozdílů mezi jazykem běžným a jazykem překladovým;​ jsou též vítaným praktickým zdrojem dat pro překladatele,​ překladová cvičení a jazykovou výuku. +
- +
- ​[[cnk:​intercorp|Paralelní korpus InterCorp]] ​+
  
 +Příkladem vícejazyčného paralelního korpusu je projekt ČNK [[cnk:​intercorp|InterCorp]].
  
 +Paralelní korpusy jsou cenným zdrojem dat pro překladové slovníky, kontrastivní gramatiky a studium specifických rysů jednotlivých jazyků i rozdílů mezi jazykem běžným a jazykem překladovým;​ jsou též vítaným praktickým zdrojem dat pro překladatele,​ překladová cvičení a jazykovou výuku.
  
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====