Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pojmy:morfologicka_analyza [2021/01/14 15:05]
Tomáš Jelínek [Morfologická analýza]
pojmy:morfologicka_analyza [2021/01/14 15:09]
Tomáš Jelínek [Morfologická analýza]
Řádek 38: Řádek 38:
  
 Morfologická analýza se provádí počítačovým programem, zvaným //morfologický analyzátor//, a je součástí morfologické anotace; na morfologickou analýzu obvykle navazuje lemmatizace a morfologická [[pojmy:desambiguace|desambiguace]]. Výsledkem správné [[pojmy:lemma#lemmatizace|lemmatizace]] a morfologické desambiguace následující po morfologické analýze uvedené věty jsou interpretace označené **tučně**.  Morfologická analýza se provádí počítačovým programem, zvaným //morfologický analyzátor//, a je součástí morfologické anotace; na morfologickou analýzu obvykle navazuje lemmatizace a morfologická [[pojmy:desambiguace|desambiguace]]. Výsledkem správné [[pojmy:lemma#lemmatizace|lemmatizace]] a morfologické desambiguace následující po morfologické analýze uvedené věty jsou interpretace označené **tučně**. 
 +
 +V korpusech ČNK se pro české texty používá tzv. "pražská" morfologická analýza navržená na ÚFAL MFF UK pro Pražský závislostní korpus, s některými odlišnostmi specifickými pro ČNK.
  
 Podrobný postup celého procesu automatické anotace včetně údajů o míře úspěšnosti je popsán na příkladu korpusu [[cnk:SYN2020|SYN2020]] na stránce [[cnk:SYN2020:automaticka_anotace|automatická anotace korpusu SYN2020]]. Podrobný postup celého procesu automatické anotace včetně údajů o míře úspěšnosti je popsán na příkladu korpusu [[cnk:SYN2020|SYN2020]] na stránce [[cnk:SYN2020:automaticka_anotace|automatická anotace korpusu SYN2020]].