AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pojmy:morfologicka_analyza [2021/01/14 15:04]
Tomáš Jelínek
pojmy:morfologicka_analyza [2021/01/14 15:09]
Tomáš Jelínek [Morfologická analýza]
Řádek 14: Řádek 14:
 |::: | oni | ''<nowiki>PPNP4----------</nowiki>'' | |::: | oni | ''<nowiki>PPNP4----------</nowiki>'' |
 |místo | místo | ''<nowiki>Db-------------</nowiki>'' | |místo | místo | ''<nowiki>Db-------------</nowiki>'' |
-|místo | místo | ''<nowiki>NNNS1----------</nowiki>''+|::: | místo | ''<nowiki>NNNS1----------</nowiki>''
-|místo | místo | ''<nowiki>NNNS4----------</nowiki>''+|::: | místo | ''<nowiki>NNNS4----------</nowiki>''
-|místo | místo | ''<nowiki>NNNS5----------</nowiki>'' |+|::: | místo | ''<nowiki>NNNS5----------</nowiki>'' |
 |::: | **místo** | **''<nowiki>RR--2----------</nowiki>''** | |::: | **místo** | **''<nowiki>RR--2----------</nowiki>''** |
 |něho | něha | ''<nowiki>NNFS5----------</nowiki>'' |  |něho | něha | ''<nowiki>NNFS5----------</nowiki>'' |
Řádek 38: Řádek 38:
  
 Morfologická analýza se provádí počítačovým programem, zvaným //morfologický analyzátor//, a je součástí morfologické anotace; na morfologickou analýzu obvykle navazuje lemmatizace a morfologická [[pojmy:desambiguace|desambiguace]]. Výsledkem správné [[pojmy:lemma#lemmatizace|lemmatizace]] a morfologické desambiguace následující po morfologické analýze uvedené věty jsou interpretace označené **tučně**.  Morfologická analýza se provádí počítačovým programem, zvaným //morfologický analyzátor//, a je součástí morfologické anotace; na morfologickou analýzu obvykle navazuje lemmatizace a morfologická [[pojmy:desambiguace|desambiguace]]. Výsledkem správné [[pojmy:lemma#lemmatizace|lemmatizace]] a morfologické desambiguace následující po morfologické analýze uvedené věty jsou interpretace označené **tučně**. 
 +
 +V korpusech ČNK se pro české texty používá tzv. "pražská" morfologická analýza navržená na ÚFAL MFF UK pro Pražský závislostní korpus, s některými odlišnostmi specifickými pro ČNK.
  
 Podrobný postup celého procesu automatické anotace včetně údajů o míře úspěšnosti je popsán na příkladu korpusu [[cnk:SYN2020|SYN2020]] na stránce [[cnk:SYN2020:automaticka_anotace|automatická anotace korpusu SYN2020]]. Podrobný postup celého procesu automatické anotace včetně údajů o míře úspěšnosti je popsán na příkladu korpusu [[cnk:SYN2020|SYN2020]] na stránce [[cnk:SYN2020:automaticka_anotace|automatická anotace korpusu SYN2020]].
  
- --- //V. Petkevič, V. Cvrček//+ --- //V. Petkevič, V. Cvrček, T. Jelínek, J. Křivan//
  
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====