Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
pojmy:morfologicka_analyza [2021/01/14 15:04]
Tomáš Jelínek
pojmy:morfologicka_analyza [2021/01/14 15:05]
Tomáš Jelínek
Řádek 14: Řádek 14:
 |::: | oni | ''<nowiki>PPNP4----------</nowiki>'' | |::: | oni | ''<nowiki>PPNP4----------</nowiki>'' |
 |místo | místo | ''<nowiki>Db-------------</nowiki>'' | |místo | místo | ''<nowiki>Db-------------</nowiki>'' |
-|místo | místo | ''<nowiki>NNNS1----------</nowiki>''+|::: | místo | ''<nowiki>NNNS1----------</nowiki>''
-|místo | místo | ''<nowiki>NNNS4----------</nowiki>''+|::: | místo | ''<nowiki>NNNS4----------</nowiki>''
-|místo | místo | ''<nowiki>NNNS5----------</nowiki>'' |+|::: | místo | ''<nowiki>NNNS5----------</nowiki>'' |
 |::: | **místo** | **''<nowiki>RR--2----------</nowiki>''** | |::: | **místo** | **''<nowiki>RR--2----------</nowiki>''** |
 |něho | něha | ''<nowiki>NNFS5----------</nowiki>'' |  |něho | něha | ''<nowiki>NNFS5----------</nowiki>'' |