Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
pojmy:morfologicka_analyza [2021/01/14 14:40]
Tomáš Jelínek
pojmy:morfologicka_analyza [2021/01/14 15:05]
Tomáš Jelínek [Morfologická analýza]
Řádek 5: Řádek 5:
 Například morfologická analýza věty //Sním je místo něho.// přiřadí jednotlivým slovním tvarům tyto údaje (v prvním sloupci je analyzovaný tvar, ve druhém lemma, ve třetím značka): Například morfologická analýza věty //Sním je místo něho.// přiřadí jednotlivým slovním tvarům tyto údaje (v prvním sloupci je analyzovaný tvar, ve druhém lemma, ve třetím značka):
  
-|Sním | **sníst** | **''<nowiki>VB-S---1....P</nowiki>''** | +|Sním | **sníst** | **''<nowiki>VB-S---1----P--</nowiki>''** | 
-|::: | snít | ''<nowiki>VB-S---1....I</nowiki>''+|::: | snít | ''<nowiki>VB-S---1----I--</nowiki>''
-|je | být | ''<nowiki>VB-S---3....I</nowiki>''+|je | být | ''<nowiki>VB-S---3----I--</nowiki>''
-|::: | on | ''<nowiki>PPNS4---....-</nowiki>''+|::: | on | ''<nowiki>PPNS4----------</nowiki>''
-|::: | oni | ''<nowiki>PPMP4---....-</nowiki>''+|::: | oni | ''<nowiki>PPMP4----------</nowiki>''
-|::: | **oni** | **''<nowiki>PPIP4---....-</nowiki>''** | +|::: | **oni** | **''<nowiki>PPIP4----------</nowiki>''** | 
-|::: | oni | ''<nowiki>PPFP4---....-</nowiki>''+|::: | oni | ''<nowiki>PPFP4----------</nowiki>''
-|::: | oni | ''<nowiki>PPNP4---....-</nowiki>''+|::: | oni | ''<nowiki>PPNP4----------</nowiki>''
-|místo | místo | ''<nowiki>NNNS1---.....</nowiki>''+|místo | místo | ''<nowiki>Db-------------</nowiki>''
-|::: | **místo** | **''<nowiki>RR--2---....-</nowiki>''** | +|::: | místo | ''<nowiki>NNNS1----------</nowiki>''
-|něho | něha | ''<nowiki>NNFS5---....-</nowiki>'' |  +|::: | místo | ''<nowiki>NNNS4----------</nowiki>''
-|::: | **on** | **''<nowiki>P5MS2--3....-</nowiki>''** | +|::: | místo | ''<nowiki>NNNS5----------</nowiki>''
-|::: | on | ''<nowiki>P5MS4--3....-</nowiki>''+|::: | **místo** | **''<nowiki>RR--2----------</nowiki>''** | 
-|::: | on | ''<nowiki>PPIS2--3....-</nowiki>''+|něho | něha | ''<nowiki>NNFS5----------</nowiki>'' |  
-|::: | on | ''<nowiki>PPNS2--3....-</nowiki>''+|::: | **on** | **''<nowiki>P5MS2--3-------</nowiki>''** | 
-|. | . | ''<nowiki>Z:------....-</nowiki>'' |+|::: | on | ''<nowiki>P5MS4--3-------</nowiki>''
 +|::: | on | ''<nowiki>P5IS2--3-------</nowiki>''
 +|::: | on | ''<nowiki>P5NS2--3-------</nowiki>''
 +|. | . | ''<nowiki>Z:-------------</nowiki>'' |
  
 Symboly ve značce mají tento význam:\\ Symboly ve značce mají tento význam:\\
- 1. pozice: slovní druh: V – sloveso, P – zájmeno, N – substantivum, R – předložka, Z – interpunkce\\ + 1. pozice: **slovní druh**: V – sloveso, P – zájmeno, N – substantivum, D – příslovce, R – předložka, Z – interpunkce\\ 
- 2. pozice: poddruh slovního druhu: B – prézens, P – osobní zájmeno, N – apelativum, 5 - tvar os. zájmena po předložce, : - interpunkce\\ + 2. pozice: **poddruh slovního druhu**: B – prézens, P – osobní zájmeno, N – apelativum, 5 - tvar os. zájmena po předložce, : - interpunkce, b - příslovce (nestupňovatelné)\\ 
- 3. pozice: číslo: S – singulár, P – plurál\\ + 3. pozice: **jmenný rod**: M – maskulinum životné, I – maskulinum neživotné. F – femininum, N – neutrum\\ 
- 4. pozice: jmenný rod: M – maskulinum životné, I – maskulinum neživotné. F – femininum, N – neutrum\\ + 4. pozice: **číslo**: S – singulár, P – plurál\\ 
- 5. pozice: pád: 1 – nominativ, 2 – genitiv, 4 – akuzativ, 5 – vokativ\\+ 5. pozice: **pád**: 1 – nominativ, 2 – genitiv, 4 – akuzativ, 5 – vokativ\\
  6.-7. pozice: zde nevyužito\\  6.-7. pozice: zde nevyužito\\
- 8. pozice: osoba: 1 – první, 3 – třetí\\ + 8. pozice: **osoba**: 1 – první, 3 – třetí\\ 
- 9.-12. pozice: pro zjednodušení nahrazeno tečkami\\ + 9.-12. pozice: zde nevyužito (hodnoty nahrazeny "-")\\ 
- 13. pozice (zde jen u sloves, po mezeře): vid: P – dokonavý, I – nedokonavý\\+ 13. pozice: **vid**: P – dokonavý, I – nedokonavý\\ 
 + 14.-15. pozice: zde nevyužito\\
  
-Morfologická analýza se provádí počítačovým programem, zvaným //morfologický analyzátor//, a je součástí morfologické anotace, jejíž součástí je lemmatizace a morfologická [[pojmy:desambiguace|desambiguace]], operující obvykle na výsledku morfologické analýzy. Výsledkem správné [[pojmy:lemma#lemmatizace|lemmatizace]] a morfologické desambiguace následující po morfologické analýze uvedené věty jsou interpretace označené **tučně**. +Morfologická analýza se provádí počítačovým programem, zvaným //morfologický analyzátor//, a je součástí morfologické anotace; na morfologickou analýzu obvykle navazuje lemmatizace a morfologická [[pojmy:desambiguace|desambiguace]]. Výsledkem správné [[pojmy:lemma#lemmatizace|lemmatizace]] a morfologické desambiguace následující po morfologické analýze uvedené věty jsou interpretace označené **tučně**. 
  
 Podrobný postup celého procesu automatické anotace včetně údajů o míře úspěšnosti je popsán na příkladu korpusu [[cnk:SYN2020|SYN2020]] na stránce [[cnk:SYN2020:automaticka_anotace|automatická anotace korpusu SYN2020]]. Podrobný postup celého procesu automatické anotace včetně údajů o míře úspěšnosti je popsán na příkladu korpusu [[cnk:SYN2020|SYN2020]] na stránce [[cnk:SYN2020:automaticka_anotace|automatická anotace korpusu SYN2020]].
  
- --- //V. Petkevič, V. Cvrček//+ --- //V. Petkevič, V. Cvrček, T. Jelínek, J. Křivan//
  
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====