Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pojmy:meet [2016/09/06 16:38]
Václav Cvrček
pojmy:meet [2016/09/06 16:42] (aktuální)
Václav Cvrček [Syntax]
Řádek 7: Řádek 7:
 Obecné použití operátoru ''​meet''​ je: Obecné použití operátoru ''​meet''​ je:
  
-''​(meet ​//dotaz1// //​dotaz2// ​x y)''​+''​(meet ​DOTAZ_1 DOTAZ_2 ​x y)''​
  
-kde //​dotaz1// ​//​dotaz2// ​jsou zastoupeny nějakým CQL výrazem, ​//x// //y// jsou čísla krajních [[pojmy:​pozice#​pozice_v_konkordanci|pozic]],​ v nichž se slovo specifikované ​//​dotazem2// ​může vzhledem ke slovu specifikovanému ​//​dotazem1//​ vyskytovat. Např. dotaz+kde ''​DOTAZ_1'' ​''​DOTAZ_2'' ​jsou zastoupeny nějakým CQL výrazem, ​''​x'' ​''​y'' ​jsou čísla krajních [[pojmy:​pozice#​pozice_v_konkordanci|pozic]],​ v nichž se slovo specifikované ​pomocí ''​DOTAZ_2'' ​může ​vyskytovat ​vzhledem ke slovu specifikovanému ​pomocí ''​DOTAZ_1''​. Záporné hodnoty ''​x''​ a ''​y''​ označují pozice předcházející [[pojmy:​kwic|KWIC]] a kladné pak pozice za ním následující. Např. dotaz
  
 ''​(meet [lemma=%%"​rohlík"​%%][lemma=%%"​máslo"​%%] -3 3)''​ ''​(meet [lemma=%%"​rohlík"​%%][lemma=%%"​máslo"​%%] -3 3)''​