Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pojmy:meet [2016/09/06 16:38]
Václav Cvrček
pojmy:meet [2016/09/06 16:42] (aktuální)
Václav Cvrček [Syntax]
Řádek 7: Řádek 7:
 Obecné použití operátoru ''meet'' je: Obecné použití operátoru ''meet'' je:
  
-''(meet //dotaz1// //dotaz2// x y)''+''(meet DOTAZ_1 DOTAZ_2 x y)''
  
-kde //dotaz1// //dotaz2// jsou zastoupeny nějakým CQL výrazem, //x// //y// jsou čísla krajních [[pojmy:pozice#pozice_v_konkordanci|pozic]], v nichž se slovo specifikované //dotazem2// může vzhledem ke slovu specifikovanému //dotazem1// vyskytovat. Např. dotaz+kde ''DOTAZ_1'' ''DOTAZ_2'' jsou zastoupeny nějakým CQL výrazem, ''x'' ''y'' jsou čísla krajních [[pojmy:pozice#pozice_v_konkordanci|pozic]], v nichž se slovo specifikované pomocí ''DOTAZ_2'' může vyskytovat vzhledem ke slovu specifikovanému pomocí ''DOTAZ_1''. Záporné hodnoty ''x'' a ''y'' označují pozice předcházející [[pojmy:kwic|KWIC]] a kladné pak pozice za ním následující. Např. dotaz
  
 ''(meet [lemma=%%"rohlík"%%][lemma=%%"máslo"%%] -3 3)'' ''(meet [lemma=%%"rohlík"%%][lemma=%%"máslo"%%] -3 3)''