Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pojmy:lockwords [2015/02/16 04:36]
Olga Richterova
pojmy:lockwords [2015/04/13 09:56] (aktuální)
Václav Cvrček
Řádek 9: Řádek 9:
 Hlavním těžištěm využití //lockwords// je srovnávání proměn v čase (např. v určitém žánru nebo jazykové varietě). Má se za to, že určitá slova (členy, frekventované předložky a spojky) se v běhu století vyskytují přibližně stejně často. M. Davies však upozorňuje, že se mění i slova jako //the// a //of//, jak ukazuje např. [[http://corpus.byu.edu/coha/?c=coha&q=35075945|korpus historické angličtiny]], což s sebou nese zásadní otázku: jak stejné chování musí slovo vykazovat, aby se dalo označit jako //lockword//?  Hlavním těžištěm využití //lockwords// je srovnávání proměn v čase (např. v určitém žánru nebo jazykové varietě). Má se za to, že určitá slova (členy, frekventované předložky a spojky) se v běhu století vyskytují přibližně stejně často. M. Davies však upozorňuje, že se mění i slova jako //the// a //of//, jak ukazuje např. [[http://corpus.byu.edu/coha/?c=coha&q=35075945|korpus historické angličtiny]], což s sebou nese zásadní otázku: jak stejné chování musí slovo vykazovat, aby se dalo označit jako //lockword//? 
  
-Možným využitím //lockwords// je rozlišení jazyka různých mluvčí, především rodilých a jazyka studentů.+Možným využitím //lockwords// je rozlišení jazyka různých mluvčí, především rodilých a jazyka studentů, především ale umožňuje porovnávat podobnost různých (sub)korpusů. ((Tento přístup popisuje i článek Charlotty Taylorové: Taylor, C. 2013. "Searching for similarity using corpus-assisted discourse studies". Corpora 8(1):81-113. [[http://dx.doi.org/10.3366/cor.2013.0035|analýza lockwords je na s. 91-2]] ))
  
 CQPweb umožňuje provádět [[ http://cwb.sf.net/cqpweb.php|analýzu lockwords]], [[https://cqpweb.lancs.ac.uk|registrace]] je zdarma. CQPweb umožňuje provádět [[ http://cwb.sf.net/cqpweb.php|analýzu lockwords]], [[https://cqpweb.lancs.ac.uk|registrace]] je zdarma.
  
 --- //Olga Richterova// --- //Olga Richterova//
- 
  
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====
  
  
-<WRAP round box 50%>+<WRAP round box 49%>
 [[pojmy:keyword|Keyword (klíčové slovo)]] • [[pojmy:kolokace|Kolokace]] [[pojmy:keyword|Keyword (klíčové slovo)]] • [[pojmy:kolokace|Kolokace]]
 </WRAP> </WRAP>