Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pojmy:lockwords [2015/02/16 04:35]
Olga Richterova [Lockwords]
pojmy:lockwords [2015/04/13 09:56] (aktuální)
Václav Cvrček
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Lockwords ====== ====== Lockwords ======
  
-Těžko přeložitelným termínem //lockwords// se označují výrazy, které na rozdíl od [[pojmy:keyword|klíčových slov - keywords]] nevyzdvihují, co je pro určitý text či korpus charakteristické, ale mají stabilní frekvenci v různých korpusech (tj. nejčastěji gramatická slova). +Těžko přeložitelným termínem //lockwords//((Autorem je Paul Baker v článku z r. 2011. "Times may change, but we will always have money: Diachronic variation in recent British English". Journal of English Linguistics 39 (1): 65-88. DOI: 10.1177/0075424210368368. Na s. 66 je k nalezení definice, od s. 76 dál analýza.)) se označují výrazy, které na rozdíl od [[pojmy:keyword|klíčových slov - keywords]] nevyzdvihují, co je pro určitý text či korpus charakteristické, ale mají stabilní frekvenci v různých korpusech (tj. nejčastěji gramatická slova). 
  
 Otázkou je, jak vysoká míra stability je nutná ((srov. pokles slov //of, the, and, but//, který naznačuje [[https://books.google.com/ngrams/graph?content=of%2Cthe%2Cand%2Cbut&year_start=1800&year_end=2000&corpus=15&smoothing=3&share=&direct_url=t1%3B%2Cof%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2Cthe%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2Cand%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2Cbut%3B%2Cc0|Google books Ngram Viewer]])), a zda se z definice musí jednat o slova častá (stabilní výskyt určitých řídkých slov by mohl naznačovat např. to, že daný korpus pokrývá široké spektrum daného jazyka). Otázkou je, jak vysoká míra stability je nutná ((srov. pokles slov //of, the, and, but//, který naznačuje [[https://books.google.com/ngrams/graph?content=of%2Cthe%2Cand%2Cbut&year_start=1800&year_end=2000&corpus=15&smoothing=3&share=&direct_url=t1%3B%2Cof%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2Cthe%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2Cand%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2Cbut%3B%2Cc0|Google books Ngram Viewer]])), a zda se z definice musí jednat o slova častá (stabilní výskyt určitých řídkých slov by mohl naznačovat např. to, že daný korpus pokrývá široké spektrum daného jazyka).
Řádek 9: Řádek 9:
 Hlavním těžištěm využití //lockwords// je srovnávání proměn v čase (např. v určitém žánru nebo jazykové varietě). Má se za to, že určitá slova (členy, frekventované předložky a spojky) se v běhu století vyskytují přibližně stejně často. M. Davies však upozorňuje, že se mění i slova jako //the// a //of//, jak ukazuje např. [[http://corpus.byu.edu/coha/?c=coha&q=35075945|korpus historické angličtiny]], což s sebou nese zásadní otázku: jak stejné chování musí slovo vykazovat, aby se dalo označit jako //lockword//?  Hlavním těžištěm využití //lockwords// je srovnávání proměn v čase (např. v určitém žánru nebo jazykové varietě). Má se za to, že určitá slova (členy, frekventované předložky a spojky) se v běhu století vyskytují přibližně stejně často. M. Davies však upozorňuje, že se mění i slova jako //the// a //of//, jak ukazuje např. [[http://corpus.byu.edu/coha/?c=coha&q=35075945|korpus historické angličtiny]], což s sebou nese zásadní otázku: jak stejné chování musí slovo vykazovat, aby se dalo označit jako //lockword//? 
  
-Možným využitím //lockwords// je rozlišení jazyka různých mluvčí, především rodilých a jazyka studentů.+Možným využitím //lockwords// je rozlišení jazyka různých mluvčí, především rodilých a jazyka studentů, především ale umožňuje porovnávat podobnost různých (sub)korpusů. ((Tento přístup popisuje i článek Charlotty Taylorové: Taylor, C. 2013. "Searching for similarity using corpus-assisted discourse studies". Corpora 8(1):81-113. [[http://dx.doi.org/10.3366/cor.2013.0035|analýza lockwords je na s. 91-2]] ))
  
 CQPweb umožňuje provádět [[ http://cwb.sf.net/cqpweb.php|analýzu lockwords]], [[https://cqpweb.lancs.ac.uk|registrace]] je zdarma. CQPweb umožňuje provádět [[ http://cwb.sf.net/cqpweb.php|analýzu lockwords]], [[https://cqpweb.lancs.ac.uk|registrace]] je zdarma.
  
 --- //Olga Richterova// --- //Olga Richterova//
- 
  
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====
  
  
-<WRAP round box 50%>+<WRAP round box 49%>
 [[pojmy:keyword|Keyword (klíčové slovo)]] • [[pojmy:kolokace|Kolokace]] [[pojmy:keyword|Keyword (klíčové slovo)]] • [[pojmy:kolokace|Kolokace]]
 </WRAP> </WRAP>