Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
pojmy:lockwords [2015/02/16 04:11]
Olga Richterova vytvořeno
pojmy:lockwords [2015/02/16 04:42]
Olga Richterova [Využití]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Lockwords ====== ====== Lockwords ======
  
 +Těžko přeložitelným termínem //lockwords//((Autorem je Paul Baker v článku z r. 2011. "Times may change, but we will always have money: Diachronic variation in recent British English". Journal of English Linguistics 39 (1): 65-88. DOI: 10.1177/0075424210368368. Na s. 66 je k nalezení definice, od s. 76 dál analýza.)) se označují výrazy, které na rozdíl od [[pojmy:keyword|klíčových slov - keywords]] nevyzdvihují, co je pro určitý text či korpus charakteristické, ale mají stabilní frekvenci v různých korpusech (tj. nejčastěji gramatická slova). 
  
 +Otázkou je, jak vysoká míra stability je nutná ((srov. pokles slov //of, the, and, but//, který naznačuje [[https://books.google.com/ngrams/graph?content=of%2Cthe%2Cand%2Cbut&year_start=1800&year_end=2000&corpus=15&smoothing=3&share=&direct_url=t1%3B%2Cof%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2Cthe%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2Cand%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2Cbut%3B%2Cc0|Google books Ngram Viewer]])), a zda se z definice musí jednat o slova častá (stabilní výskyt určitých řídkých slov by mohl naznačovat např. to, že daný korpus pokrývá široké spektrum daného jazyka).
  
 +Další otázkou je, zda je skutečně možné porovnávat pomocí //lockwords// veškeré myslitelné textové typy -- A. Kilgariff doporučuje představit si např. smsky posílané mezi teenagery a nákupní seznamy seniorů. Při porovnávání v rámci konkrétního žánru či dialektu je naopak díky //lockwords// možné sledovat, na jakém -- stabilním -- pozadí se uplatňuje jev, který zkoumáme.
 ===== Využití ===== ===== Využití =====
-Hlavním těžištěm využití //lockwords// je srovnávání proměn v čase (např. v určitém žánru nebo jazykové varietě). M. Davies upozorňuje, že se mění i slova jako //the// a //of//, jak ukazuje např. [[http://corpus.byu.edu/coha/?c=coha&q=35075945> http://corpus.byu.edu/coha/?c=coha&q=35075945|korpus historické angličtiny]], což s sebou nese zásadní otázku: jak stejné chování musí slovo vykazovat, aby se dalo označit jako //lockword//? +Hlavním těžištěm využití //lockwords// je srovnávání proměn v čase (např. v určitém žánru nebo jazykové varietě). Má se za to, že určitá slova (členy, frekventované předložky a spojky) se v běhu století vyskytují přibližně stejně často. M. Davies však upozorňuje, že se mění i slova jako //the// a //of//, jak ukazuje např. [[http://corpus.byu.edu/coha/?c=coha&q=35075945|korpus historické angličtiny]], což s sebou nese zásadní otázku: jak stejné chování musí slovo vykazovat, aby se dalo označit jako //lockword//? 
  
---//Olga Richterova//+Možným využitím //lockwords// je rozlišení jazyka různých mluvčí, především rodilých a jazyka studentů, především ale umožňuje porovnávat podobnost různých (sub)korpusů. ((Tento přístup popisuje i článek Charlotty Taylorové: Taylor, C. 2013. "Searching for similarity using corpus-assisted discourse studies". Corpora 8(1):81-113. [[http://dx.doi.org/10.3366/cor.2013.0035|analýza lockwords je na s. 91-2]] ))
  
 +CQPweb umožňuje provádět [[ http://cwb.sf.net/cqpweb.php|analýzu lockwords]], [[https://cqpweb.lancs.ac.uk|registrace]] je zdarma.
 +
 +--- //Olga Richterova//
  
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====