Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
pojmy:lemma [2019/03/04 09:28]
Dominika Kováříková [Lemma]
pojmy:lemma [2019/03/04 09:29]
Dominika Kováříková [Lemma]
Řádek 5: Řádek 5:
 Přístupy k lemmatizaci se mohou v drobnostech lišit, obecně však platí, že  Přístupy k lemmatizaci se mohou v drobnostech lišit, obecně však platí, že 
   * lemma každého českého substantiva je jeho **nom. sg.** (tvary //lesům, lesy, lesích// má lemma **//​les//​**)   * lemma každého českého substantiva je jeho **nom. sg.** (tvary //lesům, lesy, lesích// má lemma **//​les//​**)
-  * u adjektiv je to **nom. sg. mask.** (tvary //​chytrého,​ chytrou, chytrejma// má lemma **//​chytrý//​**)+  * u adjektiv je to **nom. sg. mask.pozitiv** (tvary //​chytrého,​ chytrou, chytrejma, nejchytřejší// má lemma **//​chytrý//​**)
   * u zájmen je to **nom. sg. mask.** (tvary //ta, to, ti, tomu// má lemma **//​ten//​**)   * u zájmen je to **nom. sg. mask.** (tvary //ta, to, ti, tomu// má lemma **//​ten//​**)
   * u sloves je to **infinitiv** (tvary //chodil, chodíš, chodíme// má lemma **//​chodit//​**)   * u sloves je to **infinitiv** (tvary //chodil, chodíš, chodíme// má lemma **//​chodit//​**)