Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pojmy:kwic [2013/09/13 14:25]
Václav Cvrček Schvaleno pro 1. verzi
pojmy:kwic [2014/11/24 12:47] (aktuální)
Václav Cvrček
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== KWIC ====== ====== KWIC ======
  
-KWIC je zkratka z angl. //key word in context// (klíčové slovo v kontextu), kterou se označuje hledaný výraz (nebo kombinace výrazů) v různě velkém kontextu. Český ekvivalent //klíčové slovo// je homonymní s termínem označujícím jednotky, které jsou svojí frekvencí v textu prominentní a slouží tedy jako základ analýzy ([[pojmy:keyword|keyword]]).+KWIC je zkratka z angl. //key word in context// (klíčové slovo v kontextu), kterou se označuje hledaný výraz (nebo sekvence výrazů) v různě velkém kontextu. Český ekvivalent //klíčové slovo// je homonymní s termínem označujícím jednotky, které jsou svojí frekvencí v textu prominentní a slouží tedy jako základ textové analýzy ([[pojmy:keyword|keyword]]).
  
-Je to základní součást každé korpusové [[pojmy:konkordance|konkordance]]většinou graficky odlišená od okolních (kontextových) slov. KWIC může v závislosti na typu dotazu reprezentovat jedno slovo nebo jejich kombinaci ([[pojmy:ngram|n-gram]]).+KWIC je základní součást každé korpusové [[pojmy:konkordance|konkordance]] většinou je graficky odlišený od okolních (kontextových) slov. závislosti na typu dotazu může reprezentovat jedno slovo nebo sekvenci více slov ([[pojmy:ngram|n-gram]]).
  
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====
  
-<WRAP round box 49/+<WRAP round box 49%
-[[pojmy:konkordance|Konkordance]] • [[pojmy:korpusovy_manazer|Korpusový manažer]] • [[pojmy:kolokace|Kolokace]]+[[pojmy:konkordance|Konkordance]] • [[pojmy:korpusovy_manazer|Korpusový manažer]] • [[pojmy:kolokace|Kolokace]] • [[pojmy:ngram|Ngram]]
 </WRAP> </WRAP>