Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pojmy:korpusy [2016/12/01 10:44]
Michal Škrabal [Výběr paralelních korpusů]
pojmy:korpusy [2016/12/12 16:13] (aktuální)
Václav Cvrček [Výběr paralelních korpusů]
Řádek 65: Řádek 65:
 | [[https://​ec.europa.eu/​jrc/​en/​language-technologies/​dgt-translation-memory|DGT-TM]] | 22 jazyků EU | ke stažení | překladatelská paměť právních textů EU | | [[https://​ec.europa.eu/​jrc/​en/​language-technologies/​dgt-translation-memory|DGT-TM]] | 22 jazyků EU | ke stažení | překladatelská paměť právních textů EU |
 | [[https://​glosbe.com/​|Glosbe]] | více než 100 | zdarma | korpusově založený slovník, přístup k dokladovým větám (konkordancím) | | [[https://​glosbe.com/​|Glosbe]] | více než 100 | zdarma | korpusově založený slovník, přístup k dokladovým větám (konkordancím) |
-| [[https://​ucnk.ff.cuni.cz/​intercorp/?​req=page:​info|InterCorp]] | 39 jazyků, beletrie, legislativa,​ publicistika,​ filmové titulky | zdarma | částečně morfologicky anotovaný |+| [[cnk:​intercorp|InterCorp]] | 39 jazyků, beletrie, legislativa,​ publicistika,​ filmové titulky | zdarma | částečně morfologicky anotovaný |
 | [[http://​www.phil.muni.cz/​angl/​kacenka/​kachna.html|Kačenka]] | čeština a angličtina | zdarma| zaměřeno na překladatele,​ malý korpus beletristických textů od anglických klasiků | | [[http://​www.phil.muni.cz/​angl/​kacenka/​kachna.html|Kačenka]] | čeština a angličtina | zdarma| zaměřeno na překladatele,​ malý korpus beletristických textů od anglických klasiků |
 | [[http://​opus.lingfil.uu.se/​|OPUS]] | více než 100 | zdarma | částečná morf. a syntakt. anotace, bez manuální kontroly | | [[http://​opus.lingfil.uu.se/​|OPUS]] | více než 100 | zdarma | částečná morf. a syntakt. anotace, bez manuální kontroly |