Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pojmy:korpusy [2016/12/01 10:44]
Michal Škrabal [Výběr paralelních korpusů]
pojmy:korpusy [2016/12/12 16:13] (aktuální)
Václav Cvrček [Výběr paralelních korpusů]
Řádek 65: Řádek 65:
 | [[https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies/dgt-translation-memory|DGT-TM]] | 22 jazyků EU | ke stažení | překladatelská paměť právních textů EU | | [[https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies/dgt-translation-memory|DGT-TM]] | 22 jazyků EU | ke stažení | překladatelská paměť právních textů EU |
 | [[https://glosbe.com/|Glosbe]] | více než 100 | zdarma | korpusově založený slovník, přístup k dokladovým větám (konkordancím) | | [[https://glosbe.com/|Glosbe]] | více než 100 | zdarma | korpusově založený slovník, přístup k dokladovým větám (konkordancím) |
-| [[https://ucnk.ff.cuni.cz/intercorp/?req=page:info|InterCorp]] | 39 jazyků, beletrie, legislativa, publicistika, filmové titulky | zdarma | částečně morfologicky anotovaný |+| [[cnk:intercorp|InterCorp]] | 39 jazyků, beletrie, legislativa, publicistika, filmové titulky | zdarma | částečně morfologicky anotovaný |
 | [[http://www.phil.muni.cz/angl/kacenka/kachna.html|Kačenka]] | čeština a angličtina | zdarma| zaměřeno na překladatele, malý korpus beletristických textů od anglických klasiků | | [[http://www.phil.muni.cz/angl/kacenka/kachna.html|Kačenka]] | čeština a angličtina | zdarma| zaměřeno na překladatele, malý korpus beletristických textů od anglických klasiků |
 | [[http://opus.lingfil.uu.se/|OPUS]] | více než 100 | zdarma | částečná morf. a syntakt. anotace, bez manuální kontroly | | [[http://opus.lingfil.uu.se/|OPUS]] | více než 100 | zdarma | částečná morf. a syntakt. anotace, bez manuální kontroly |