Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pojmy:korpusove_organizace [2016/09/06 16:59]
Václav Cvrček vytvořeno
pojmy:korpusove_organizace [2016/09/06 17:19] (aktuální)
Václav Cvrček
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Korpusové organizace a konference ====== ====== Korpusové organizace a konference ======
  
-  * konference **Corpus Linguistics** (Velká Británie)  +===== Organizace =====
-    * Corpus Linguistics 2017 – Birmingham, July 2017. +
-    * [[http://ucrel.lancs.ac.uk/cl2015|Corpus Linguistics 2015]] – Lancaster, July 2015. +
-    * [[http://ucrel.lancs.ac.uk/cl2013/|Corpus Linguistics 2013]] – Lancaster, July 2013. +
-    * [[http://www.birmingham.ac.uk/research/activity/corpus/publications/conference-archives/2011-birmingham.aspx|Corpus Linguistics 2011]] – Birmingham, July 2011. +
-    * [[http://ucrel.lancs.ac.uk/publications/cl2009/|Corpus Linguistics 2009]] – Liverpool, July 2009. +
-    * [[http://www.birmingham.ac.uk/research/activity/corpus/publications/conference-archives/2007-birmingham.aspx|Corpus Linguistics 2007]] – Birmingham, July 2007. +
-    * [[http://www.birmingham.ac.uk/research/activity/corpus/publications/conference-archives/2005-birmingham.aspx|Corpus Linguistics 2005]] – Birmingham, July 2005. +
-    * [[http://ucrel.lancs.ac.uk/cl2003/|Corpus Linguistics 2003]] – Lancaster, March 2003. +
-    * [[http://ucrel.lancs.ac.uk/cl2001/|Corpus Linguistics 2001]] – Lancaster, March/April 2001. +
  
-Jednotlivá korpusová centra spolu úzce spolupracují, zvláště při výměně zkušeností, expertízy z vlastního výzkumu, popř. i v oblasti softwaru. Hlavní konferenční platformou je obroční mezinárodní konference Corpus Linguistics ve Velké Británii, která je zaměřená na výzkum korpusů; obdobnou platformou, zaměřenou však hlavně na korpusová data a jejich spíše technické zpracování, je LREC, kterou pořádá organizace ELRA. – Většina evropských korpusových lingvistů a pracovišť je evidována v asociaci ↑[x][Elsnet] (www.elsnet.org/) Association for Computer Linguistics Elsnet, vyvíjející podpůrnou a organizační činnost. Méně známá je Association for Computational Linguistics (http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/conf/acl/acl2011.html), stojící poněkud ve stínu starší a větší organizace komputačních lingvistů, The Association for Computational Linguistics (http://www.aclweb.org/). Specifickou roli má International Computer Archive of Modern and Medieval English (↑[x][ICAME](icame.uib.no/), jejíž původní úzká orientace na angl. korpusy je dnes širší; uspořádala už na tři desítky konferencí, vydává ICAME Journal, obhospodařuje korpusová data apod. Pro USA je významné Linguistic Data Consortium (LDC(http://www.ldc.upenn.edu/), tjotevřené konsorcium univerzit podporujících vývoj jazzdrojů, databází, softwaru apod. v mnoha jaz.+  * [[http://www.elra.info/en/|European Language Resources Association]] (ELRA) 
 +  * [[http://clu.uni.no/icame/|International Computer Archive of Modern and Medieval English]] (ICAME) 
 +  * [[http://www.ldc.upenn.edu/|Linguistic Data Consortium]] (LDC) 
 +  * [[https://ota.ox.ac.uk|University of Oxford Text Archive]]
  
 +===== Konference =====
  
 +Cyklus konferencí **Corpus Linguistics** (Velká Británie)
  
---- //Václav Cvrček//+  * Corpus Linguistics 2017 – Birmingham, July 2017. 
 +  * [[http://ucrel.lancs.ac.uk/cl2015|Corpus Linguistics 2015]] – Lancaster, July 2015. 
 +  * [[http://ucrel.lancs.ac.uk/cl2013/|Corpus Linguistics 2013]] – Lancaster, July 2013. 
 +  * [[http://www.birmingham.ac.uk/research/activity/corpus/publications/conference-archives/2011-birmingham.aspx|Corpus Linguistics 2011]] – Birmingham, July 2011. 
 +  * [[http://ucrel.lancs.ac.uk/publications/cl2009/|Corpus Linguistics 2009]] – Liverpool, July 2009. 
 +  * [[http://www.birmingham.ac.uk/research/activity/corpus/publications/conference-archives/2007-birmingham.aspx|Corpus Linguistics 2007]] – Birmingham, July 2007. 
 +  * [[http://www.birmingham.ac.uk/research/activity/corpus/publications/conference-archives/2005-birmingham.aspx|Corpus Linguistics 2005]] – Birmingham, July 2005. 
 +  * [[http://ucrel.lancs.ac.uk/cl2003/|Corpus Linguistics 2003]] – Lancaster, March 2003. 
 +  * [[http://ucrel.lancs.ac.uk/cl2001/|Corpus Linguistics 2001]] – Lancaster, March/April 2001. 
  
  
-==== Související odkazy ====+Cyklus konferencí [[http://www.lrec-conf.org|LREC]] (pořádané organizací ELRA).
  
 +Cyklus konferencí **Grammar and Corpora**
 +  * [[http://gac2016.ids-mannheim.de|Grammar and Corpora 2016]] (Mannheim)
 +  * [[http://www.iszip.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=591|Grammar and Corpora 2014]] (Varšava)
 +  * [[http://mam.ujc.cas.cz/grammar/?lan=en&page=1|Grammar and Corpora 2012]] (Praha)
 +  * [[http://www1.ids-mannheim.de/aktuell/kolloquien/gac2009e.html|Grammar and Corpora 2009]] (Mannheim)
 +  * Grammar and Corpora 2007 (Liblice)
 +  * Grammar and Corpora 2005 (Praha)
 +
 +Cyklus konferencí **Korpusová lingvistika Praha** (pořadatel ČNK)
 +  * [[http://ucnk.ff.cuni.cz/kl2016/|Od mluvené češtiny k psané]] (2016)
 +  * [[http://ucnk.ff.cuni.cz/kl2014/|20 let mapování češtiny]] (2014)
 +  * Paralelní korpusy a InterCorp (2011)
 +  * InterCorp 2009 Conference (2009)
 +  * Čeština v mluveném korpusu (2007)
 +
 +
 +==== Související odkazy ====
  
 <WRAP round box 50%> <WRAP round box 50%>
-xxx • xxx+[[pojmy:korpusove_casopisy|Korpusové časopisy]]
 </WRAP> </WRAP>