Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
pojmy:korpus [2014/11/23 22:48]
Olga Richterova
pojmy:korpus [2014/11/24 12:46]
Václav Cvrček
Řádek 43: Řádek 43:
 **[[pojmy:​paralelni|Paralelní korpusy]]** jsou hlavním představitelem vícejazyčných překladových textů (v zásadě synchronních),​ umožňující srovnání jazyků. Zvláštním případem jsou vícejazyčné paralelní korpusy, sdílející řadu textů a vázané na jeden jazyk, jako je český [[cnk:​intercorp|InterCorp]]. Z nedostatku paralelních korpusů se někdy užívají i **srovnatelné korpusy** (comparable corpora) založené na (např. novinových) textech se stejným tématem, kde je naděje na nalezení i obdobných ekvivalentů daných takovým tématem. ​ **[[pojmy:​paralelni|Paralelní korpusy]]** jsou hlavním představitelem vícejazyčných překladových textů (v zásadě synchronních),​ umožňující srovnání jazyků. Zvláštním případem jsou vícejazyčné paralelní korpusy, sdílející řadu textů a vázané na jeden jazyk, jako je český [[cnk:​intercorp|InterCorp]]. Z nedostatku paralelních korpusů se někdy užívají i **srovnatelné korpusy** (comparable corpora) založené na (např. novinových) textech se stejným tématem, kde je naděje na nalezení i obdobných ekvivalentů daných takovým tématem. ​
  
-[[pojmy:​korpusy|Na této stránce]] naleznete přehled rozmanitých konkrétních korpusů různých jazyků i typů.+Příklady dalších korpusů spolu s jejich popisem najdete ve speciálním ​[[pojmy:​korpusy|přehledu]]. 
 ===== Český národní korpus (ČNK) ===== ===== Český národní korpus (ČNK) =====
  
Řádek 61: Řádek 62:
  
 <WRAP round box 50%> <WRAP round box 50%>
-[[cnk:​uvod|Korpusy ČNK]] • [[pojmy:​prehled_pojmu|Přehled základních pojmů korpusové lingvistiky]] • [[pojmy:​korpusovy_manazer|Korpusový manažer]] • [[pojmy:​reprezentativnost|Reprezentativnost korpusu]] • [[pojmy:​struktura_korpusu|Struktura korpusu]] • [[pojmy:​korpusy|Rozmanité korpusy]]+[[cnk:​uvod|Korpusy ČNK]] • [[pojmy:​prehled_pojmu|Přehled základních pojmů korpusové lingvistiky]] • [[pojmy:​korpusovy_manazer|Korpusový manažer]] • [[pojmy:​reprezentativnost|Reprezentativnost korpusu]] • [[pojmy:​struktura_korpusu|Struktura korpusu]] • [[pojmy:​korpusy|Korpusy ve světě]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​