Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pojmy:konkordance [2015/04/13 09:54]
Václav Cvrček
pojmy:konkordance [2016/06/07 11:32] (aktuální)
Václav Cvrček Aktualni screenshot konkordance
Řádek 5: Řádek 5:
 ===== Konkordanční seznam ===== ===== Konkordanční seznam =====
  
-[{{ :manualy:kontext:kontext-rozhrani-usporny.png?450|Konkordance v korpusovém prohlížeči KonText}}]+[{{ :manualy:kontext:konkordance-liska.png?450|Konkordance v korpusovém prohlížeči KonText}}]
  
 Konkordanční seznam, evidující všechny výskyty hledaného jevu v korpusu, je nejběžnějším výsledkem dotazování korpusu. Jeho průzkum tvoří často první krok v korpusové analýze, protože poskytuje informaci o tom, co je běžným i méně běžným kontextem hledaného jevu. Vzhledem k obrovskému rozsahu současných korpusů dnes většina badatelů pracuje s náhodným vzorkem konkordančního seznamu.  Konkordanční seznam, evidující všechny výskyty hledaného jevu v korpusu, je nejběžnějším výsledkem dotazování korpusu. Jeho průzkum tvoří často první krok v korpusové analýze, protože poskytuje informaci o tom, co je běžným i méně běžným kontextem hledaného jevu. Vzhledem k obrovskému rozsahu současných korpusů dnes většina badatelů pracuje s náhodným vzorkem konkordančního seznamu. 
Řádek 24: Řádek 24:
 ===== Teoretické souvislosti ===== ===== Teoretické souvislosti =====
  
-Konkordance ve své typické podobě (zkoumaná horizontálně) prezentuje syntagmatický a parolový aspekt (hledané slovo a jeho kontext, tedy vztah //i - i//). Konkordanční seznam čtený ve směru vertikálním pak zprostředkovává paradigmatický a languový pohled (slova na jedné pozici představují vzájemné substituty, tedy vztah //buď - a nebo//).+Konkordance ve své typické podobě (zkoumaná horizontálně, po řádcích) prezentuje **syntagmatický** **parolový** aspekt (hledané slovo a jeho kontext, tedy vztah //i - i//). Konkordanční seznam čtený ve směru vertikálním ("po sloupcích"pak zprostředkovává **paradigmatický** **languový** pohled (slova na jedné pozici představují vzájemné substituty, tedy vztah //buď - a nebo//).
  
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====
Řádek 31: Řádek 31:
 [[pojmy:korpusovy_manazer|Korpusový manažer]] • [[pojmy:kwic|KWIC]] • [[manualy:kontext:index|Rozhraní KonText]] [[pojmy:korpusovy_manazer|Korpusový manažer]] • [[pojmy:kwic|KWIC]] • [[manualy:kontext:index|Rozhraní KonText]]
 </WRAP> </WRAP>
-