Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pojmy:kolokace [2013/08/22 11:09]
alzbetavitkova
pojmy:kolokace [2014/11/24 12:40] (aktuální)
Václav Cvrček
Řádek 5: Řádek 5:
 ===== Charakteristika kolokací ===== ===== Charakteristika kolokací =====
  
-Vznik kolokace je podmíněn vzájemnou sémantickou ​schopností ​členů spojovat se v sousloví ​(srov. //psát dopis// × //*psát dřevo//) a její význam často přesahuje sumu významů každého z členů (kolokátů) chápaného izolovaně (//​cestovní ruch//). Potřeba vymezení kolokací nabývá na důležitosti zejména v souvislosti s rozšířením korpusů, konkrétně v reakci na pozorování poukazující na fakt, že volba jednoho prostředku předznamenává volbu prostředků v jeho blízkosti. Tento princip (pojmenovaný jako //idiom principle//,​ princip předurčeného výběru) kontrastuje s principem volného výběru (//​open-choice principle//​),​ který předpokládá volnou kombinovatelnost jednotek; ta však v absolutním smyslu nikdy neexistuje. ​+Vznik kolokace je podmíněn vzájemnou ​**sémantickou ​kompatibilitou** ​členů ​(schopností ​spojovat se v souslovísrov. //psát dopis// × //*psát dřevo//) a její význam často přesahuje sumu významů každého z členů (kolokátů) chápaného izolovaně (//​cestovní ruch//). Potřeba vymezení kolokací nabývá na důležitosti zejména v souvislosti s rozšířením korpusů, konkrétně v reakci na pozorování poukazující na fakt, že volba jednoho prostředku předznamenává volbu prostředků v jeho blízkosti. Tento princip (pojmenovaný jako //idiom principle//,​ princip předurčeného výběru) kontrastuje s principem volného výběru (//​open-choice principle//​),​ který předpokládá volnou kombinovatelnost jednotek; ta však v absolutním smyslu nikdy neexistuje. ​
  
 Výrazem uplatnění principu předurčeného výběru jsou jednak kolokace (popř. [[pojmy:​koligace|koligace]]) a jednak frazémy. Kolokace představují samostatnou lexikální jednotku, je tedy možné u nich vymezovat všechny charakteristiky tradičně určované u jednoslovných lexémů (slovnědruhové zařazení, morfologické a syntaktické vlastnosti apod.). Výrazem uplatnění principu předurčeného výběru jsou jednak kolokace (popř. [[pojmy:​koligace|koligace]]) a jednak frazémy. Kolokace představují samostatnou lexikální jednotku, je tedy možné u nich vymezovat všechny charakteristiky tradičně určované u jednoslovných lexémů (slovnědruhové zařazení, morfologické a syntaktické vlastnosti apod.).
Řádek 24: Řádek 24:
   - individuálním autorským metaforám (//virové hrátky//​). ​   - individuálním autorským metaforám (//virové hrátky//​). ​
  
-K identifikaci kolokací se v praxi používají statistické [[pojmy:​asociacni_miry|asociační míry]], které ve většině případů dávají do vztahu ​frekvenci jednotek vstupujících do kolokace, frekvenci celého spojení a případně také velikost korpusu. Mezi nejběžnější patří MI-score, t-score, log-likelihood,​ logDice, Z-score ad. Každá asociační míra je citlivá na jiný druh kolokací, žádnou proto není možné označit za univerzálně platnou, identifikující automaticky všechny ostatní. Seznam kolokátů jednoho slova bývá někdy označován za **kolokační paradigma**. ​+K identifikaci kolokací se v praxi používají statistické [[pojmy:​asociacni_miry|asociační míry]], které ve většině případů dávají do vztahu frekvenci jednotek vstupujících do kolokace, frekvenci celého spojení a případně také velikost korpusu. Mezi nejběžnější patří MI-score, t-score, log-likelihood,​ logDice, Z-score ad. Každá asociační míra je citlivá na jiný druh kolokací, žádnou proto není možné označit za univerzálně platnou, identifikující automaticky všechny ostatní. ​ 
 + 
 +Seznam kolokátů jednoho slova bývá někdy označován za **kolokační paradigma**. V případě velmi omezeného kolokačního paradigmatu mluvíme o tzv. **monokolokabilních slovech**, tj. slovech, která vyžadují ve svém blízkém kontextu výskyt jednoho referenčního slova, které se rekrutuje z velmi omezené skupiny (např. slovo //​tratoliště//​ vyžaduje doplnění //krve//, slovní tvar //​zásluze//​ se vyskytuje téměř výhradně ve spojení //po zásluze potrestán//​ apod.) 
 + 
 +O jiných termínech vymezujících ustálené souvýskyty slov pojednáváme pod hlavičkou [[pojmy:​bundles|lexical bundles]].
  
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====
-<WRAP round box 49%> + 
-[[pojmy:​asociacni_miry|Asociační míry]] • [[pojmy:​corpus_driven|Corpus-driven přístup]] • [[pojmy:​koligace|Koligace]]+<WRAP round box 48%> 
 +[[pojmy:​asociacni_miry|Asociační míry]] • [[pojmy:​corpus_driven|Corpus-driven přístup]] • [[pojmy:​koligace|Koligace]] • [[pojmy:​bundles|Lexical bundles]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​