Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pojmy:introspekce [2013/09/23 08:01]
Olga Richterova stará verze byla obnovena
pojmy:introspekce [2013/09/23 08:02] (aktuální)
Olga Richterova Schvaleno pro 1. verzi
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Introspekce ====== ====== Introspekce ======
  
-Introspekce je výzkumný postoj a metoda, která zkoumání jazyka opírá o vlastní jazykové povědomí či tzv. jazykový cit. V předkorpusové éře byla hojně využívaná mj. pro nedostupnost většího množství dat, v současnosti se k ní opět přiklánějí především diskurzivně zaměření korpusoví lingvisté (srov. [[http://en.wikipedia.org/wiki/Discourse_analysis|analýza diskurzu]]).+Introspekce (pohled do vlastního nitra) je výzkumný postoj a metoda, která zkoumání jazyka opírá o vlastní jazykové povědomí či tzv. jazykový cit. V předkorpusové éře byla hojně využívaná mj. pro nedostupnost většího množství dat, v současnosti se k ní opět přiklánějí především diskurzivně zaměření korpusoví lingvisté (srov. [[http://en.wikipedia.org/wiki/Discourse_analysis|analýza diskurzu]]).
  
 V korpusové lingvistice se introspekce užívá zejména při formulování počáteční výzkumné hypotézy; v různé míře se tak objevuje jak v [[pojmy:corpus_based|corpus-based]], tak v [[pojmy:corpus_driven|corpus-driven]] přístupu. Roli introspekce v celém procesu popisu jazyka se však korpusová lingvistika snaží programově minimalizovat. V korpusové lingvistice se introspekce užívá zejména při formulování počáteční výzkumné hypotézy; v různé míře se tak objevuje jak v [[pojmy:corpus_based|corpus-based]], tak v [[pojmy:corpus_driven|corpus-driven]] přístupu. Roli introspekce v celém procesu popisu jazyka se však korpusová lingvistika snaží programově minimalizovat.