Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pojmy:genre [2013/06/26 16:12]
Václav Cvrček
pojmy:genre [2015/12/18 15:31] (aktuální)
Václav Cvrček [Související odkazy]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Genre ======+====== Genre (tematická oblast) ======
  
-Genre (žánr) je [[pojmy:atributy_strukturni|strukturní atribut]], který blíže specifikuje stylové a tématické zařazení textu v korpusu (vedle jeho textového typu textové skupiny). Na základě příslušnosti textu k žánru je pak korpus vytvářen tak, aby byl vyvážený s ohledem na zvolený přístup k [[pojmy:reprezentativnost|reprezentativosti]].+''Genre'' je [[pojmy:atributy_strukturni|strukturní atribut]], který vymezuje tematické (případně žánrové) zařazení textu v korpusu. Svojí obecností stojí tento atribut nejníž, blíže specifikuje hierarchicky vyšší [[pojmy:txtype|textový typ]] [[pojmy:txtype_group|skupinu textových typů]]. Na základě příslušnosti textu k tematické oblasti je pak korpus vytvářen tak, aby byl vyvážený s ohledem na zvolený přístup k [[pojmy:reprezentativnost|reprezentativosti]].
  
-Každý text, který do korpusu vstupuje, je opatřen lingvistickou [[pojmy:anotace|anotací]], která popisuje jeho vlastnosti. Ve [[pojmy:struktura_korpusu|struktuře]] korpusů [[cnk:syn|řady SYN]] celému textu odpovídá jednotka ''[[pojmy:opus|<opus>]]''((S výjimkou korpusu [[cnk:syn2000|SYN2000]]kde mu odpovídá struktura ''[[pojmy:doc|<doc>]]''.)), s níž jsou asociovány různé [[pojmy:atributy_strukturni|strukturní atributy]]: autor, název díla, rok vydání apod.+Počínaje korpusem [[cnk:syn2015|SYN2015]] se atribut ''genre'' vztahuje k oborové literatuře a publicistice a odráží tematické zaměření textů. V dřívějších korpusech navíc sloužil k vymezení žánrů, jak jim rozumí klasická stylistika (např. //CRM// = detektivky//TRV// = cestopisy, průvodce). Všechny hodnoty atributu ''genre'' jsou uvedeny ve speciálním [[seznamy:genre|seznamu]].
  
-Stylovém a tématickému rozčlenění textů jsou věnovány tři atributy: txtype_group, txtype a genre, z nichž genre je nejméně obecný, zatímco txtype_group, představuje nejobecnější klasifikaci. Genre tak představuje klasifikaci textů podle žánrů, jak jim rozumí klasická stylistika (např. LET dopisy, TRV cestopisy, průvodce), tak podle odborné oblasti nebo tématu (např. ANT antropologie, GGR geografie).+==== Související odkazy ====
  
-Nejpodrobnější žánrové členění je uplatněno v odborné literatuře, dále pak v beletrii. Publicistika žánrově blíže členěna zpravidla není.+<WRAP round box 50%> 
 +[[seznamy:genre|Seznam hodnot atributu genre]] • [[pojmy:txtype_group|Txtype_group]] • [[pojmy:txtype|Txtype]] • [[pojmy:genre_group|Genre_group]] • [[pojmy:reprezentativnost|Reprezentativnost]] • [[pojmy:atributy_strukturni|Strukturní atributy]] 
 +</WRAP>