Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pojmy:genre [2013/09/12 17:44]
Václav Cvrček Schvaleno pro 1. verzi
pojmy:genre [2015/12/18 15:31] (aktuální)
Václav Cvrček [Související odkazy]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Genre (žánr/odborná oblast) ======+====== Genre (tematická oblast) ======
  
-Genre (žánr) je [[pojmy:atributy_strukturni|strukturní atribut]], který blíže specifikuje stylové a tématické zařazení textu v korpusu. Svojí obecností stojí tento atribut nejníž, blíže specifikuje hierarchicky vyšší [[pojmy:txtype|textový typ]] a [[pojmy:txtype_group|textovou skupinu]]. Na základě příslušnosti textu k žánru je pak korpus vytvářen tak, aby byl vyvážený s ohledem na zvolený přístup k [[pojmy:reprezentativnost|reprezentativosti]].+''Genre'' je [[pojmy:atributy_strukturni|strukturní atribut]], který vymezuje tematické (případně žánrové) zařazení textu v korpusu. Svojí obecností stojí tento atribut nejníž, blíže specifikuje hierarchicky vyšší [[pojmy:txtype|textový typ]] a [[pojmy:txtype_group|skupinu textových typů]]. Na základě příslušnosti textu k tematické oblasti je pak korpus vytvářen tak, aby byl vyvážený s ohledem na zvolený přístup k [[pojmy:reprezentativnost|reprezentativosti]].
  
-Každý text, který do korpusu vstupuje, je opatřen lingvistickou [[pojmy:anotace|anotací]], která popisuje jeho vlastnosti. Ve [[pojmy:struktura_korpusu|struktuře]] korpusů [[cnk:syn|řady SYN]] celému textu odpovídá jednotka ''[[pojmy:opus|<opus>]]''((S výjimkou korpusu [[cnk:syn2000|SYN2000]], kde mu odpovídá struktura ''[[pojmy:doc|<doc>]]''.)), s níž jsou asociovány různé [[pojmy:atributy_strukturni|strukturní atributy]]: autor, název díla, rok vydání apod. +Počínaje korpusem [[cnk:syn2015|SYN2015]] se atribut ''genre'' vztahuje k oborové literatuře a publicistice a odráží tematické zaměření textů. V dřívějších korpusech navíc sloužil k vymezení žánrů, jak jim rozumí klasická stylistika (např. //CRM// = detektivky, //TRV// = cestopisy, průvodce). Všechny hodnoty atributu ''genre'' jsou uvedeny ve speciálním [[seznamy:genre|seznamu]].
- +
-Stylovému a tematickému rozčlenění textů jsou věnovány tři atributy: [[pojmy:txtype_group|txtype_group]], [[pojmy:txtype|txtype]] a genre, z nichž genre je nejméně obecný, zatímco txtype_group představuje nejobecnější klasifikaci. Genre tak představuje klasifikaci textů buď podle žánrů, jak jim rozumí klasická stylistika (např. //LET// = dopisy, //TRV// = cestopisy, průvodce), nebo podle odborné oblasti či tématu (např. //ANT// = antropologie, //GGR// = geografie). Všechny zkratky a jejich významy jsou uvedeny ve speciálním [[seznamy:genre|seznamu]]+
- +
-Nejpodrobnější žánrové členění je uplatněno v odborné literatuře, dále pak v beletrii. Publicistika žánrově blíže členěna zpravidla není.+
  
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====
  
 <WRAP round box 50%> <WRAP round box 50%>
-[[seznamy:genre|Seznam hodnot atributu genre]] • [[pojmy:txtype_group|Txtype_group]] • [[pojmy:txtype|Txtype]] •  [[pojmy:reprezentativnost|Reprezentativnost]] • [[pojmy:atributy_strukturni|Strukturní atributy]]+[[seznamy:genre|Seznam hodnot atributu genre]] • [[pojmy:txtype_group|Txtype_group]] • [[pojmy:txtype|Txtype]] • [[pojmy:genre_group|Genre_group]] • [[pojmy:reprezentativnost|Reprezentativnost]] • [[pojmy:atributy_strukturni|Strukturní atributy]]
 </WRAP> </WRAP>