Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
pojmy:genre [2013/08/21 16:46]
alzbetavitkova
pojmy:genre [2015/12/18 14:43]
Michal Škrabal ten 3. odstavec omílá, co bylo řečeno v tom úvodním. A upřímně řečeno, je tam nutnej ten 2. odstavec? podle mě patří na jiný místo ve wiki, odtud bych ho škrtnul
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Genre (žánr/odborná oblast) ======+====== Genre (tematická oblast) ======
  
-Genre (žánr) je [[pojmy:atributy_strukturni|strukturní atribut]], který blíže specifikuje stylové a tématické zařazení textu v korpusu. Svojí obecností stojí tento atribut nejníž, blíže specifikuje hierarchicky vyšší [[pojmy:txtype|textový typ]] a [[pojmy:txtype_group|textovou skupinu]]. Na základě příslušnosti textu k žánru je pak korpus vytvářen tak, aby byl vyvážený s ohledem na zvolený přístup k [[pojmy:reprezentativnost|reprezentativosti]].+''Genre'' je [[pojmy:atributy_strukturni|strukturní atribut]], který vymezuje tematické (případně žánrové) zařazení textu v korpusu. Svojí obecností stojí tento atribut nejníž, blíže specifikuje hierarchicky vyšší [[pojmy:txtype|textový typ]] a [[pojmy:txtype_group|skupinu textových typů]]. Na základě příslušnosti textu k tematické oblasti je pak korpus vytvářen tak, aby byl vyvážený s ohledem na zvolený přístup k [[pojmy:reprezentativnost|reprezentativosti]].
  
 Každý text, který do korpusu vstupuje, je opatřen lingvistickou [[pojmy:anotace|anotací]], která popisuje jeho vlastnosti. Ve [[pojmy:struktura_korpusu|struktuře]] korpusů [[cnk:syn|řady SYN]] celému textu odpovídá jednotka ''[[pojmy:opus|<opus>]]''((S výjimkou korpusu [[cnk:syn2000|SYN2000]], kde mu odpovídá struktura ''[[pojmy:doc|<doc>]]''.)), s níž jsou asociovány různé [[pojmy:atributy_strukturni|strukturní atributy]]: autor, název díla, rok vydání apod. Každý text, který do korpusu vstupuje, je opatřen lingvistickou [[pojmy:anotace|anotací]], která popisuje jeho vlastnosti. Ve [[pojmy:struktura_korpusu|struktuře]] korpusů [[cnk:syn|řady SYN]] celému textu odpovídá jednotka ''[[pojmy:opus|<opus>]]''((S výjimkou korpusu [[cnk:syn2000|SYN2000]], kde mu odpovídá struktura ''[[pojmy:doc|<doc>]]''.)), s níž jsou asociovány různé [[pojmy:atributy_strukturni|strukturní atributy]]: autor, název díla, rok vydání apod.
  
-Stylovému a tematickému rozčlenění textů jsou věnovány tři atributy: [[pojmy:txtype_group|txtype_group]], [[pojmy:txtype|txtype]] a genre, z nichž genre je nejméně obecný, zatímco txtype_group představuje nejobecnější klasifikaci. Genre tak představuje klasifikaci textů buď podle žánrů, jak jim rozumí klasická stylistika (např. LET dopisy, TRV = cestopisy, průvodce), nebo podle odborné oblasti či tématu (např. ANT = antropologie, GGR = geografie). Všechny zkratky a jejich významy jsou uvedeny ve speciálním [[seznamy:genre|seznamu]]+Počínaje korpusem [[cnk:syn2015|SYN2015]] se atribut ''genre'' vztahuje k oborové literatuře publicistice a odráží tematické zaměření textů. V dřívějších korpusech navíc sloužil k vymezení žánrů, jak jim rozumí klasická stylistika (např. //CRM// detektivky//TRV// = cestopisy, průvodce). Všechny hodnoty atributu ''genre'' jsou uvedeny ve speciálním [[seznamy:genre|seznamu]].
- +
-Nejpodrobnější žánrové členění je uplatněno v odborné literatuře, dále pak v beletrii. Publicistika žánrově blíže členěna zpravidla není.+
  
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====
-<WRAP round box 49%>+ 
 +<WRAP round box 50%>
 [[seznamy:genre|Seznam hodnot atributu genre]] • [[pojmy:txtype_group|Txtype_group]] • [[pojmy:txtype|Txtype]] •  [[pojmy:reprezentativnost|Reprezentativnost]] • [[pojmy:atributy_strukturni|Strukturní atributy]] [[seznamy:genre|Seznam hodnot atributu genre]] • [[pojmy:txtype_group|Txtype_group]] • [[pojmy:txtype|Txtype]] •  [[pojmy:reprezentativnost|Reprezentativnost]] • [[pojmy:atributy_strukturni|Strukturní atributy]]
 +</WRAP>