Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pojmy:diachronni [2013/10/03 15:18]
Olga Richterova Meziverze
pojmy:diachronni [2014/11/24 12:00]
Václav Cvrček
Řádek 4: Řádek 4:
  
 Otázka hranice synchronie a diachronie je v korpusové lingvistice stále nedořešená. Obecně se z pohledu současnosti za diachronní považuje takový text, který už nemá živou recepci u žijících mluvčích, resp. čtenářů. Z tohoto pohledu do diachronního korpusu spadají všechna díla od 13. století. Pro konkrétní [[pojmy:​txtype|textové typy]] platí následující kritéria: Otázka hranice synchronie a diachronie je v korpusové lingvistice stále nedořešená. Obecně se z pohledu současnosti za diachronní považuje takový text, který už nemá živou recepci u žijících mluvčích, resp. čtenářů. Z tohoto pohledu do diachronního korpusu spadají všechna díla od 13. století. Pro konkrétní [[pojmy:​txtype|textové typy]] platí následující kritéria:
-  * beletrie - vydáno před rokem 1945 +  * beletrie ​-- vydáno před rokem 1945 
-  * odborná, publicistika - vydáno před rokem 1989+  * odborná, publicistika ​-- vydáno před rokem 1989
  
 Rok zveřejnění díla (u nezveřejněných děl rok vytvoření) je u každého textu dostupný v podobě [[pojmy:​atributy_strukturni|strukturního atributu]] ''​rokvyd''​. Rok zveřejnění díla (u nezveřejněných děl rok vytvoření) je u každého textu dostupný v podobě [[pojmy:​atributy_strukturni|strukturního atributu]] ''​rokvyd''​.
  
-Kromě psaného diachronního korpusu se připravuje i korpus mluvený, jde o nářeční [[cnk:​dialekt|Korpus DIALEKT]].+Kromě psaného diachronního korpusu se připravuje i diachronní ​korpus mluvený, jde o nářeční [[cnk:​dialekt|Korpus DIALEKT]].
  
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====