Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pojmy:desambiguace [2014/11/24 11:59]
Václav Cvrček
pojmy:desambiguace [2021/01/14 12:11]
Jan Křivan
Řádek 13: Řádek 13:
  
 **Desambiguace syntaktická** je součástí syntaktické analýzy, kdy se provádí desambiguace víceznačných syntaktických struktur. Např. v syntakticky víceznačné větě //František hrál v altánu šachy se svým ruským přítelem.// stanoví syntaktická desambiguace, že nominální skupina //se svým ruským přítelem// rozvíjí sloveso //hrát// jako jeho příslovečné určení, a nikoli např. substantivum //altánu// či //šachy// jako jejich přívlastek. **Desambiguace syntaktická** je součástí syntaktické analýzy, kdy se provádí desambiguace víceznačných syntaktických struktur. Např. v syntakticky víceznačné větě //František hrál v altánu šachy se svým ruským přítelem.// stanoví syntaktická desambiguace, že nominální skupina //se svým ruským přítelem// rozvíjí sloveso //hrát// jako jeho příslovečné určení, a nikoli např. substantivum //altánu// či //šachy// jako jejich přívlastek.
 +
 +Podrobný postup celého procesu **automatické anotace** včetně údajů o míře úspěšnosti je popsán na příkladu korpusu [[cnk:SYN2020|SYN2020]] na stránce [[cnk:SYN2020:automaticka_anotace|automatická anotace korpusu SYN2020]].
  
  --- //V. Petkevič, V. Cvrček//  --- //V. Petkevič, V. Cvrček//
Řádek 19: Řádek 21:
  
 <WRAP round box 49%> <WRAP round box 49%>
-[[pojmy:anotace|Anotace]] • [[pojmy:morfologicka_analyza|Morfologická analýza]] • [[pojmy:tag|Tag]] • [[pojmy:lemma|Lemma]] • [[pojmy:atributy_pozicni|Poziční atributy]]+[[pojmy:anotace|Anotace]] • [[pojmy:morfologicka_analyza|Morfologická analýza]] • [[pojmy:tag|Tag]] • [[pojmy:lemma|Lemma]] • [[pojmy:atributy_pozicni|Poziční atributy]] • [[cnk:SYN2020:automaticka_anotace|Automatická anotace SYN2020]]
 </WRAP> </WRAP>