Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pojmy:corpus_driven [2013/09/12 17:25]
Václav Cvrček Schvaleno pro 1. verzi
pojmy:corpus_driven [2019/03/06 22:03] (aktuální)
Dominika Kováříková [Corpus-driven přístup]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Corpus-driven přístup ====== ====== Corpus-driven přístup ======
  
-Metodologický přístup uplatňovaný v korpusové lingvistice,​ viz též //korpusem inspirovaný//,​ příp. ​//korpusem řízený// přístup ​(český ekvivalent není ustálen).+Metodologický přístup uplatňovaný v korpusové lingvistice,​ viz též //korpusem řízený// přístup.
  
 Vymezuje se v opozici k [[pojmy:​corpus_based|corpus-based]] (korpusem ověřovanému) přístupu. Východiskem v corpus-driven přístupu (stejně jako v jakýchkoli jiných přístupech) je na [[pojmy:​introspekce|introspekci]] založená hypotéza. Corpus-driven přístup ovšem při jejím ověřování uplatňuje radikálněji indukci (než [[pojmy:​corpus_based|corpus-based]] přístup). Spíše než o omezení rozsahu platnosti hypotézy pouze na ty případy, které jsou s ní v souladu, se snaží o její reformulování,​ které by bylo vhodné pro všechny jevy, jichž se daný výzkumný problém týká. ​ Vymezuje se v opozici k [[pojmy:​corpus_based|corpus-based]] (korpusem ověřovanému) přístupu. Východiskem v corpus-driven přístupu (stejně jako v jakýchkoli jiných přístupech) je na [[pojmy:​introspekce|introspekci]] založená hypotéza. Corpus-driven přístup ovšem při jejím ověřování uplatňuje radikálněji indukci (než [[pojmy:​corpus_based|corpus-based]] přístup). Spíše než o omezení rozsahu platnosti hypotézy pouze na ty případy, které jsou s ní v souladu, se snaží o její reformulování,​ které by bylo vhodné pro všechny jevy, jichž se daný výzkumný problém týká. ​