Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pojmy:corpus_based [2013/09/12 17:23]
Václav Cvrček Schvaleno pro 1. verzi
pojmy:corpus_based [2019/03/06 22:04]
Dominika Kováříková [Corpus-based přístup]
Řádek 3: Řádek 3:
 Corpus-based přístup je metodologický přístup uplatňovaný v korpusové lingvistice,​ viz též //korpusem ověřovaný//,​ příp. //na korpusu založený přístup// (český ekvivalent není ustálen). Corpus-based přístup je metodologický přístup uplatňovaný v korpusové lingvistice,​ viz též //korpusem ověřovaný//,​ příp. //na korpusu založený přístup// (český ekvivalent není ustálen).
  
-Jde o jeden ze dvou přístupů k vytěžování korpusů, vymezuje se v opozici ke [[pojmy:​corpus_driven|corpus-driven]] (korpusem ​inspirovanému) přístupu. Základem **corpus-based přístupu** je postup od [[pojmy:​introspekce|introspektivně]] vybudované hypotézy směrem k jejímu ověřování na rozsáhlých datech. Pro hypotézu jsou pak nacházeny doklady, které ji potvrzují nebo vyvracejí, a na jejich základě je upravována a zpřesňována. Výzkum se ovšem nesnaží vystoupit z rámce tradičních popisných kategorií (např. redefinováním základních pojmů apod.). ​+Jde o jeden ze dvou přístupů k vytěžování korpusů, vymezuje se v opozici ke [[pojmy:​corpus_driven|corpus-driven]] (korpusem ​řízenému) přístupu. Základem **corpus-based přístupu** je postup od [[pojmy:​introspekce|introspektivně]] vybudované hypotézy směrem k jejímu ověřování na rozsáhlých datech. Pro hypotézu jsou pak nacházeny doklady, které ji potvrzují nebo vyvracejí, a na jejich základě je upravována a zpřesňována. Výzkum se ovšem nesnaží vystoupit z rámce tradičních popisných kategorií (např. redefinováním základních pojmů apod.). ​
  
 Jazykový korpus využívaný při corpus-based přístupu je zde především zdrojem informace o frekvenci sledovaných forem a jevů, která je introspekcí nedostupná. Slouží také jako způsob, jak domněnky doložit na různých příkladech (exemplifikace),​ a jako zdroj dat pro testování hypotéz. To umožňuje dospět k velké míře shody mezi popisem a zkoumanou jazykovou realitou, příp. omezit platnost lingvistických hypotéz a tvrzení na určitou oblast jazyka. ​ Jazykový korpus využívaný při corpus-based přístupu je zde především zdrojem informace o frekvenci sledovaných forem a jevů, která je introspekcí nedostupná. Slouží také jako způsob, jak domněnky doložit na různých příkladech (exemplifikace),​ a jako zdroj dat pro testování hypotéz. To umožňuje dospět k velké míře shody mezi popisem a zkoumanou jazykovou realitou, příp. omezit platnost lingvistických hypotéz a tvrzení na určitou oblast jazyka. ​
  
 +Vedle corpus-based přístupu se jako samostatný někdy vyděluje i **corpus-assisted** přístup, který využívá rozsáhlé korpusy k objektivizaci výchozích předpokladů o užívání nějakých jazykových jevů. Korpus v takovém výzkumu funguje pouze jako doplněk, který obohacuje analýzu založenou na nekorpusových metodách.
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====