Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
pojmy:corpus_based [2013/09/12 17:23]
Václav Cvrček Schvaleno pro 1. verzi
pojmy:corpus_based [2016/02/15 15:37]
Václav Cvrček [Corpus-based přístup]
Řádek 7: Řádek 7:
 Jazykový korpus využívaný při corpus-based přístupu je zde především zdrojem informace o frekvenci sledovaných forem a jevů, která je introspekcí nedostupná. Slouží také jako způsob, jak domněnky doložit na různých příkladech (exemplifikace),​ a jako zdroj dat pro testování hypotéz. To umožňuje dospět k velké míře shody mezi popisem a zkoumanou jazykovou realitou, příp. omezit platnost lingvistických hypotéz a tvrzení na určitou oblast jazyka. ​ Jazykový korpus využívaný při corpus-based přístupu je zde především zdrojem informace o frekvenci sledovaných forem a jevů, která je introspekcí nedostupná. Slouží také jako způsob, jak domněnky doložit na různých příkladech (exemplifikace),​ a jako zdroj dat pro testování hypotéz. To umožňuje dospět k velké míře shody mezi popisem a zkoumanou jazykovou realitou, příp. omezit platnost lingvistických hypotéz a tvrzení na určitou oblast jazyka. ​
  
 +Vedle corpus-based přístupu se jako samostatný někdy vyděluje i **corpus-assisted** přístup, který využívá rozsáhlé korpusy k objektivizaci výchozích předpokladů o užívání nějakých jazykových jevů. Korpus v takovém výzkumu funguje pouze jako doplněk, který obohacuje analýzu založenou na nekorpusových metodách.
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====