Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pojmy:atributy_strukturni [2019/12/17 13:45]
Zuzana Komrsková
pojmy:atributy_strukturni [2019/12/19 13:29] (aktuální)
Marie Kopřivová [Strukturní atributy mluvených korpusů]
Řádek 250: Řádek 250:
 |     | situation ​        | typ situace | ''​ceremoniál,​ instruktáž,​ jednání, kázání, prohlídka, přednáška,​ slavnostní projev, školení, uvedení uměleckého díla, veřejné shromáždění,​ zahájení, zakončení''​ | |     | situation ​        | typ situace | ''​ceremoniál,​ instruktáž,​ jednání, kázání, prohlídka, přednáška,​ slavnostní projev, školení, uvedení uměleckého díla, veřejné shromáždění,​ zahájení, zakončení''​ |
 |     | framing ​          | zaměření projevu ​               | ''​oficiální,​ popularizační,​ politické, profesní, vědecké''​ | |     | framing ​          | zaměření projevu ​               | ''​oficiální,​ popularizační,​ politické, profesní, vědecké''​ |
-|     | genre             | žánr projevu ​                   | hodnoty shodné s [[cnk:​klasifikace_textu_syn2015?​s[]=genre|genderem]] u psaných korpusů |+|     | genre             | žánr projevu ​                   | hodnoty shodné s atributem ​[[cnk:​klasifikace_textu_syn2015?​s[]=genre|genre]] u psaných korpusů |
 |     | audience_present ​ | přítomnost publika ​             | ''​ano,​ ne''​ | |     | audience_present ​ | přítomnost publika ​             | ''​ano,​ ne''​ |
 |     | intended_audience | jakému publiku je projev určen ​ | ''​skupina,​ veřejnost''​ | |     | intended_audience | jakému publiku je projev určen ​ | ''​skupina,​ veřejnost''​ |