Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pojmy:asociacni_miry [2015/01/21 21:14]
Václav Cvrček
pojmy:asociacni_miry [2019/04/09 15:10] (aktuální)
Václav Cvrček
Řádek 4: Řádek 4:
  
 Velká většina asociačních měr je omezena pouze na dvoučlenné kolokace ([[pojmy:bigram|bigramy]]). Asociační míry mají převážně matematický základ vycházející ze statistického testování hypotéz, vyskytují se ale i jinak motivované míry včetně čistě empirických bez vztahu ke statistické relevanci. Velká většina asociačních měr je omezena pouze na dvoučlenné kolokace ([[pojmy:bigram|bigramy]]). Asociační míry mají převážně matematický základ vycházející ze statistického testování hypotéz, vyskytují se ale i jinak motivované míry včetně čistě empirických bez vztahu ke statistické relevanci.
- 
-FIXME Tato stránka vyžaduje další editaci. 
  
 ===== Obecný princip ===== ===== Obecný princip =====